Kleio 52-4, oktober 2023

wo 25 oktober 2023

Alexandra Vereeck, Non scholae sed vitae? Klassieke talen en cognitieve transfer

sla link op in klembord

Kopieer

In deze bijdrage stelt Alexandra Vereeck haar doctoraatsonderzoek voor naar de cognitievetransfereffecten van het studeren van klassieke talen. Alvorens de methodologie en voorlopige bevindingen uiteen te zetten, schetst ze op essayistische wijze het hoe en waarom van de transferkwestie. Ook gaat ze in op de mogelijke implicaties van haar onderzoek.

Anton van Hooff, Polybios, de antieke machiavellist

sla link op in klembord

Kopieer

Onder de antieke historici is Polybios stellig de modernste. Als Griek verklaarde hij het succes van Rome uit het unieke 'gemengde' bestel en uit het doelbewuste gebruik van religie om de massa in toom te houden. Ook in zijn afkeer van huurlegers en in zijn functionalistische benadering lijkt zijn 'pragmatische geschiedenis', zoals hij zijn werk zelf noemt, frappant op het denken van Machiavelli. Net als deze Florentijn zet hij de moderne lezer aan tot denken over historische processen.

Floris Overduin, Het boze oog: de fascinatie van baskania

sla link op in klembord

Kopieer

Met enige regelmaat stuit men in antieke poëzie op verwijzingen naar het zogenaamde 'boze oog'. Soms gaat het om reële vrees voor beheksing, soms om bijgelovige angst voor spiegelingen, dan weer is het boze oog verworden tot verbeelding van afgunst. Plutarchus en Plinius bieden uitleg, maar het is aan de lezer om steeds tot de juiste interpretatie te komen: bijgeloof of beeldspraak?

Paul Buekenhout, Koen Vandendriessche, Toon Van Houdt, Het vervolg op de Odyssee. Interview met Paul Claes n.a.v. zijn 80ste verjaardag

sla link op in klembord

Kopieer

Paul Claes (Leuven, 1943) is een van de veelzijdigste, productiefste en avontuurlijkste letterkundigen van de Lage Landen. Kleio interviewde hem ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag en naar aanleiding van de publicatie van zijn honderdzeventigste boek Ouroboros, een verrassend vervolg op de Odyssee.

Nieuw lesmateriaal online

sla link op in klembord

Kopieer

www.kleiotijdschrift.net/didactischmateriaal

Koen Vandendriessche: 2 x 5 raadsels

sla link op in klembord

Kopieer

Met Latijnse raadsels, die vaak in opvallend eenvoudig Latijn gesteld zijn, kun je al prima aan de slag met leerlingen van de tweede graad. Deze selectie is vooral ontleend aan de Aenigmata van de laat-Latijnse auteur Symphonius. Inclusief: een eigen vertaling en de oplossing van de raadsels.

Koen Vandendriessche: Caesars weg naar de macht in 15 stappen

sla link op in klembord

Kopieer

Caesars weg naar de top is op zich fascinerend en leent zich uitermate tot actualisering. Het is in dat opzicht een verhaal van alle tijden. Tot uw beschikking staat een powerpoint en duiding van de dia's.

Erwin Steyaert en Koen Vandendriessche: graffiti op de muren van Pompeï

sla link op in klembord

Kopieer

Een van de meest opmerkelijke vondsten te Pompeï zijn de honderden muuropschriften die de bewo­ners er hebben achtergelaten. Die opschriften waren niet altijd even stichtelijk maar ze gunnen ons wel een schalkse blik op het 'eeuwig menselijke' dat in de literaire bronnen slechts zelden of verbloemd aan de orde komt. Ook een taalfoutje moet je af en toe wel door de vingers zien. Deze selectie van Latijnse opschriften is ook voorzien van een eigen vertaling.

Koen Vandendriessche: de Maanlingen van Lucianus – tekstbegriptaak

sla link op in klembord

Kopieer

Lucianus zijn Ἀληθὴς ἱστορία is een parodie op reisverhalen (zoals geschreven door auteurs als Ctesias, Hecataeus of Theopompus). Lucianus beweert dat hij van zulke schrijvers verschilt, doordat hij niet wil dat zijn lezers hem geloven. Zijn ongebreidelde fantasie en ironie hebben lezers van alle tijden kunnen bekoren. Zijn beschrijving van de Maanlingen is alvast top of the bill. En met deze tekstbegriptaak zonder vertaalvragen daagt u uw leerlingen bovendien creatief uit.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio