Oriënterende nota: identiteit – godsdienst – pastoraal

De identiteit – het christelijk opvoedingsproject –, het vak r.-k. godsdienst, en de pastoraal op school maken de levensbeschouwelijke inspiratie van een katholieke dialoogschool concreet waar.

Het opvoedingsproject is christelijk geïnspireerd. Het vak rooms-katholieke godsdienst is een te volgen vak voor alle leerlingen. De pastoraal op school is een oproep tot het laten kennismaken met en geven van kansen tot beleving van de christelijke inspiratie, zowel voor leerlingen als medewerkers.

Dit zijn drie te onderscheiden, maar niet te scheiden pijlers.

Binnen de diversiteit van de samenleving is het de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een kader te scheppen dat steunt op deze drie pijlers en van de directie om deze drie pijlers aan te sturen.

Coördinatie identiteitsontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Waarover gaat het?

sla link op in klembord

Kopieer

Ontwikkelen van katholieke dialoogschool, zoals omschreven in de visietekst.

Wie trekt het?

sla link op in klembord

Kopieer

Kernteam school/schoolgemeenschap i.s.m. identiteitscoördinator

Wie is de doelgroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle schoolactoren

Doel:

sla link op in klembord

Kopieer

• Vanuit het christelijk vormingsconcept komen tot een niet vrijblijvende kernachtige formulering van de missie en de visie van de school/scholengemeenschap

 • de missie
  • wie zijn we?
  • waar staan we voor?
 • de visie
  • waar willen we naartoe?
  • hoe realiseren we dit?

• In het schooleigen opvoedingsproject de christelijke stem laten klinken. Alle schoolmedewerkers dragen hiertoe bij.

• De missie en visie veruitwendigen in de externe profilering en doorvertalen bij de interne prioriteitenbepaling van de school.

Vak(werkgroep) godsdienst

sla link op in klembord

Kopieer

Waarover gaat het?

sla link op in klembord

Kopieer

Realiseren van de raam- en leerplannen Rooms-katholieke godsdienst (rkg) en interlevensbeschouwelijke competenties.
Thomas

Wie trekt het?

sla link op in klembord

Kopieer

Klik hier voor meer info over het mandaat rkg.

 • basisonderwijs: leraar met onderwijsbevoegdheid rkg i.s.m. inspecteur-adviseur 
 • secundair onderwijs: vakverantwoordelijke i.s.m. inspecteur-adviseur

Wie is de doelgroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle leerlingen

Doel:

sla link op in klembord

Kopieer

• Het vak rooms-katholieke godsdienst zet in op de (inter)levensbeschouwelijke groei, religieuze groei en/of godsdienstige groei van elke leerling.

• Het komt erop aan de Bijbelse bronnen en de traditie(s) te ontdekken in dialoog met diverse levensbeschouwingen.

pastoraal inspirerend team

sla link op in klembord

Kopieer

Waarover gaat het?

sla link op in klembord

Kopieer

Het realiseren van een pastorale werking, zoals omschreven in de visietekst pastoraal in de katholieke dialoogschool

Wie trekt het?

sla link op in klembord

Kopieer

Verantwoordelijke pastoraal i.s.m. pedagogisch begeleider pastoraal op school

Wie is de doelgroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle schoolactoren

Doel:

sla link op in klembord

Kopieer

• De inspiratie op een eigentijds-tegendraadse manier voelbaar, tastbaar en zichtbaar maken in de schoolcultuur en schoolorganisatie.

• Via de vier domeinen van de pastoraal op school worden kansen tot beleven gegeven:

 • Elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming binnen en buiten de school.
 • Levensecht getuigen van het Woord van God.
 • Zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf.
 • Bezinnen, bidden en levens-nabij vieren.

Vanuit de katholieke dialoogschool wordt elke schoolmedewerker geappelleerd tot een actieve bijdrage op die vier domeinen.

Over deze databank

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio