Interreg Energie(k) Onderwijs

Meer vakbekwaam personeel opleiden voor de energietransitie ⚡👨‍🎓

sla link op in klembord

Kopieer

Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende drie jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidievan het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project heeft een omvang van € 4.200.000,-.

Een duurzaam Europa

sla link op in klembord

Kopieer

Om de opwarming van de aarde te beperken, wordt er op Europees niveau hard gewerkt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen en tot nul terug te brengen in 2050. Om dit te bereiken zijn competenties rond duurzaamheid essentieel. De afgelopen 10 jaar lag de focus van de energietransitie grotendeels op het ontwikkelen en uittesten van innovatieve energietechnieken. Een noodzakelijke voorwaarde maar zeker niet de enige voorwaarde om deze grote, maatschappelijke opgave te laten slagen.

Energietransitie vereist vakbekwaam personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Meer en vakbekwaam (energie)technisch personeel op alle opleidingsniveaus is steeds meer een knelpunt geworden. Het type personeel dat nodig is, zal de komende jaren ook sterk veranderen. Er is behoefte aan verbreding van skills en het aanleren van digitale competenties. Het is goed dat daar van alle kanten steeds meer aandacht voor komt en het project Energie(k) Onderwijs draagt daar ook een steentje aan bij.

De weg naar succes

sla link op in klembord

Kopieer

Het project Energie(k) Onderwijs zet alles op alles om te voorkomen dat de energietransitie vast gaat lopen door personeelstekorten in de energiesector. Dit doet het project door het:

  • zichtbaar maken van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag aan (energie)technisch personeel vanuit de markt;
  • ontwikkelen van nieuwe en betere onderwijsprogramma’s in het secundair en hoger onderwijs, toegespitst op de energietransitie;
  • ontwikkelen van omscholingstrajecten voor zij-instromers;
  • ontwikkelen van bijscholingstrajecten voor huidig personeel en docenten;
  • enthousiasmeren van scholieren, studenten en zij-instromers voor een toekomst in de energietransitie;
  • bevorderen van nationale en regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
  • creëren van hybride leer-werkplekken bij onderwijsinstellingen en bedrijven.

Samenwerking over grenzen heen

sla link op in klembord

Kopieer

De uitdagingen waar we aan beide zijden van de grens tegenaan lopen zijn vergelijkbaar. Door grensoverschrijdend samen te werken kunnen we sneller en efficiënter inspelen op de noden en kunnen we onderlinge competitie tegengaan. De betrokken onderwijsinstellingen vertegenwoordigen het merendeel van het secundair/middelbaar en hoger (beroeps-) onderwijs in de betrokken sectoren. En de betrokken ondernemersorganisaties hebben een goed beeld van het werkveld in Nederland en Vlaanderen. Gezamenlijk willen de projectpartners het ook voor elkaar krijgen dat bijbehorende vaardigheidsniveaus over de grens heen erkend gaan worden. Daarom werken de 18 projectpartners in Zuid-Nederland en Vlaanderen de komende jaren intensief samen. Want alleen door grens overstijgende samenwerking krijgen we een slimmer en groener Europa!

Samenwerking over grenzen heen

sla link op in klembord

Kopieer

In het Energie(k) Onderwijs project werken de volgende partners uit Vlaanderen en Nederland intensief samen: 
Avans Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Zeeland, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Vives, Curio, ROC Da Vinci College, Koning Willem 1 College, ROC ter AA, ROC Tilburg, Scalda, Summa College, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Mtech+, Provincie Antwerpen, RTC Oost Vlaanderen, Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en Wij-Techniek (mede namens Techniek Nederland).

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar energiekonderwijs@avans.nl of bezoek de website. Verder vind je ook informatie en projectrealisaties op onze PRO.-site Energie(k) onderwijs!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio