SOBER, Social Skills Development and STEM for a better life

Maak kennis met het SOBER-project. Het SOBER-project voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en STEM wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om een ondersteuningsprogramma te ontwikkelen en een methodologie en training voor leerkrachten aan te bieden om de ontwikkeling van basisvaardigheden van kansarme en SEN (Special Education Needs) kinderen te ontwikkelen.
Door de resultaten van leerlingen te verbeteren en kerncompetenties en transversale vaardigheden te ontwikkelen wensen we de gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid en versterking van de positieve houding ten opzichte van school bij jongeren te stimuleren. Het ondersteuningsprogramma richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden voor leerlingen van 6-14 jaar.

Wil je zelf ook aan de slag gaan met een ERASMUS-project en zoek je hierbij ondersteuning en/of advies dan kun je hiervoor steeds terecht bij het Team Internationalisering & partnerschappen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hier vind je alvast informatie over wat dit team doet en de contactgegevens van het team.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio