Interessante lezingen

di 24 oktober 2023

Lezing Ilja Leonard Pfeijffer

sla link op in klembord

Kopieer

Op 10 december is er een literaire lezing met de bekende auteur over zijn laatste roman ‘Alkibiades’. De lezing met interview start om 10 uur in het cultureel centrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1 te Knokke-Heist. De toegangsprijs is 12 euro en je moet je wel vooraf inschrijven via het telefoonnummer 050 63 04 30. Meer informatie vind je ook via de volgende link.

Lezing NKV West-Vlaanderen: Gunnar De Boel

sla link op in klembord

Kopieer

In de nieuwe leerplannen Grieks en Latijn van de derde graad wordt in LPD 1,2 en 3 gesproken over de woordverwantschap en -vorming (LPD 1), het taalsysteem en de taalverwantschap (LPD 2), de taalevolutie en taalvariatie (LPD 3) en dit enerzijds binnen het Grieks/Latijn als anderzijds in vergelijking met moderne talen. Voor wie hier meer over wilt weten: de lezing van professor Gunnar De Boel, georganiseerd door  het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling West-Vlaanderen, sluit hier naadloos bij aan.

Data en locaties

sla link op in klembord

Kopieer

De lezing heeft als titel : ‘Grieks, Nederlands en de gemeenschappelijke Europese woordenschat’. Data en locaties:

  • Brugge: dinsdag 14 november om 20u in SintJozef Humaniora, Noordzandstraat 76 om 20 uur (andere locatie dan gewoonlijk)
  • Kortrijk: woensdag 15 november om 20u in RHIZO Lyceum OLV van Vlaanderen, Beverlaai 75 om 20 uur (woensdagavond i.p.v. donderdagavond)

Korte Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals met de andere Indo-Europese talen heeft het Grieks ook met het Germaans en dus ook met het Nederlands een gemeenschappelijke basiswoordenschat. De toepassing van enkele klankwetten leert hoe we van een Grieks naar een Nederlands woord overgaan.
Maar ook na het opbreken van de eenheid van de Proto-Indo-Europese taal (wellicht ergens in het 4de millennium v. Chr.) is er, in een tweede fase, vooral op het vlak van de woordenschat opnieuw een nauwe band ontstaan tussen het Grieks en de West-Europese talen, door de sterke invloed die het Grieks op de Latijnse woordenschat, en, via het Latijn, indirect ook op die van de moderne talen heeft uitgeoefend. Daarbij gaat het niet alleen om de talrijke rechtstreekse ontleningen, maar om de nog talrijkere leenvertalingen waarbij de componenten van Griekse woorden letterlijk in de overeenkomstige Latijnse en dan vaak verder in de overeenkomstige Nederlandse elementen omgezet worden, waardoor tevoren onbestaande woorden gecreëerd worden. Zo zijn de ogenschijnlijk zuiver Nederlandse woorden die we gebruiken vaak doorslagjes van Latijnse en die weer van Griekse woorden.
In een derde fase heeft ook het Latijn omgekeerd invloed op de Griekse woordenschat uitgeoefend, andere moderne Europese talen hebben dat nadien ook gedaan. Ook daardoor is het vaak heel gemakkelijk om van Nederlands naar later Grieks over te schakelen. Deze drie fasen, van oorspronkelijke gelijkheid en latere toenadering, maken dat we van een echt gedeelde Europese woordenschat kunnen spreken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio