We verwijzen door: Walk in My Shoes - kruip in de huid van een vluchteling

’Walk in My Shoes’ is een gratis online educatieve serious game. die je onderdompelt in het leven van een jongere die zijn/haar land moet ontvluchten. Je maakt kennis met Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes.

’Walk in My Shoes’ is een gratis online educatieve serious game. die je onderdompelt in het leven van een jongere die zijn/haar land moet ontvluchten. Je maakt kennis met Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes.


Walk in My Shoes vraagt je om in de schoenen te gaan staan van deze jongeren, en keuzes te maken. Elke keuze bepaalt hoe hun verdere leven er zal uitzien. Om je te helpen, krijg je achtergrondinformatie mee: een filmpje van een getuigenis, een artikel… Tijdens deze interactieve tocht ga je mee in de gedachten, twijfels, angsten en hoop van deze jongeren. Omdat je in hun schoenen staat, stel je je de vraag: “Wat als ik het was geweest? Wat zou ik gedaan hebben?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Walk in My Shoes werd in de eerste plaats is ontwikkeld voor jongeren uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs, vanaf 15 jaar, maar is er eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thema’s. Je kan er ook thuis aan deelnemen, of in je vereniging.

Let wel op: de verhalen in Walk in My Shoes zijn erg hard en de tool is realistisch. Daarom is deze serious game niet geschikt voor jongeren onder de 15 jaar. We raden Walk in My Shoes ook af voor jongeren met een migratieverhaal en/of een traumatische achtergrond.

Link met inspirerend burgerschap

sla link op in klembord

Kopieer

Met walk in My Shoes zet je in op enkele belangrijke pijlers van inspirerend burgerschap.

Onderzoeken en reflecteren: Door in de huid van Sifa, Hassan of Sinait te kruipen, word je je bewust van de complexiteit van migratie. Je zal beseffen dat migreren naar een ander land vaak geen echte keuze is, maar een gedwongen keuze om jezelf te redden, om in vrijheid en in veiligheid te kunnen leven. Het maakt je ervan bewust dat de plaats waar je geboren bent, bepalend is voor de omstandigheden waarin je zal leven en de keuzes die je zal moeten maken…

Verbindend dialogeren: Sifa, Hassan en Sinait komen van ver, maar wonen nu hier. Ze waren vluchteling, maar willen vooral zichzelf kunnen zijn. Door hun verhaal te leren kennen ontwikkel je empathie: de sleutel om elkaar beter te begrijpen en de polarisatie in onze samenleving tegen te gaan.

Duur

sla link op in klembord

Kopieer

2 lesuren

Uitbreiding mogelijk: de thematische toegangspoorten die je doorheen de parcours vindt, laten je toe bepaalde onderwerpen verder uit te diepen en verbanden te leggen met je vak.

Benodigd materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Enkel klassikaal: een computer met internetverbinding, een beamer en geluidsversterking

In groepjes: meerdere computers of tablets, oortjes en audio-splitters, goede internetverbinding

Handleiding, werkbladen en slotfilmpje onbeperkt beschikbaar via een code na e-mailregistratie.

Onderdelen:

  • Een voorbereiding van de leerlingen op de serious game
  • Een nabespreking aan het einde van de serious game
  • Het formuleren van mogelijke te ondernemen acties en een video waarin de getuigen eigen voorstellen doen.
  • Een overzicht van de ’thematische toegangspoorten’ die je verder kan uitdiepen in je lessen

Links en bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Walk in my shoes werd ontwikkeld door Caritas International België en Commision Justice et Paix, in samenwerking met Switch asbl, en werd mee opgebouwd door leerkrachten en vluchtelingen. De verhalen die worden verteld zijn geïnspireerd op hun ervaringen.

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio