Inspiratio et aemulatio: Dag van de klassieke talen (Leuven)

do 30 november 2023

Op woensdag 28 februari in de voormiddag ben je welkom op onze Dag van de klassieke talen in Leuven. Met de nieuwe leerplannen krijgen we veel meer keuzevrijheid: andere periodes, andere teksttypes, ander Latijn en ander Grieks. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor taalvariatie en –evolutie. Voor de inhoud gingen we aan de slag met de wensen die jullie via de enquête aan ons hebben doorgegeven. We hopen dat onze sprekers jullie kunnen inspireren en meenemen langs nieuwe wegen en invalshoeken, zowel voor Latijn en Grieks als de drie graden. Daarnaast bieden we de kans om informatie en ervaringen uit te wisselen over twee meer pedagogisch-didactische inhouden: ICT en tempoverschillen. En we tonen met een praktijkvoorbeeld hoe je aan de slag kunt met actief Latijn. Laten we elkaar inspireren, zodat we sterker terugkeren naar de lespraktijk. Schrijf hier in.

Graag vermelden wij dat er in de namiddag een studienamiddag zal doorgaan in de Universiteitsbibliotheek van de KULeuven met als titel 'Latijn en Grieks vertalen en dichten. De Gulden Librije viert Paul Claes'. Info vind je hier.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio