Inspiratie onderzoekscompetentie

Deze pagina bevat eerste inspirerende voorbeelden voor de onderzoekscompetentie binnen de leerplannen natuurwetenschappen en aanverwanten.

  • Bij het doel rond de onderzoekscompetentie bieden we leerlingen bij uitstek de mogelijkheid en de autonomie om te itereren: het hernemen van (een deel van) het onderzoek om tot een beter resultaat te komen. Ook daar is het proces belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.
  • De onderzoekscompetentie biedt mogelijkheden om andere onderzoeksmethoden te verkennen (bijvoorbeeld: link naar wetenschapsgeschiedenis, wetenschaps- en techniekfilosofie, onderzoek met burgerparticipatie …).
  • Het doel rond de onderzoekscompetentie nodigt uit om meer aandacht te besteden aan het raadplegen en screenen van bronnen en vakliteratuur.
  • De onderzoekscompetentie mag uitgevoerd worden in leerlingenteams en kan ook opgesplitst worden in deelonderzoeken.
 
Inspirerende voorbeelden:
 

Focus van het onderzoek: zoutarme voeding

Specifieke inhouden leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-NatS'-da LPD 8C-9C

Wat is de invloed van zoutreductie op
de sensoriële eigenschappen van
het brood?

Experimenteel onderzoek

III-NatS'-da LPD 8C-9C
III-NatS’’-d LPD 14B, 15B
III-Gez-da LPD 25, 26
III-Spo-da LPD 25

Wat is de invloed van zoutreductie
in voeding op de gezondheid van de mens?

Literatuur- en bronnenonderzoek

III-NatS'-da: LPD 8C-9C

Welk recept zorgt voor een zoutarm
brood dat voldoet aan de smaakverwachting
van 12- tot 18-jarigen?

Ontwerponderzoek ondersteund met 
 enquête, smaakpanel (aftoetsing aan doelgroep)

 

 

 
 
 

Focus van het onderzoek: energie

Specifieke inhouden leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-NatS'-d LPD 18C
III-NatS'’’-d LPD 18C
III-NatS-d LPD 22C, 23C
III-BCW-d LPD 22C, 23C
III-BCSW-d LPD 22C, 23C
III-BCT-da LPD 14C
III-TWE-d LPD 56

Wat is de invloed van
abiotische omgevingsfactoren
op evenwichtsreacties bij de zoutwinning?

Experimenteel onderzoek

Welke methode van ertsenwinning is
het meest geschikt voor de ontwikkeling van duurzame batterijen voor elektrische voertuigen?

Literatuur- en bronnenonderzoek

 

 

 
 
 

Focus van het onderzoek: Geluid (elektromagnetisme, trillingen en golven)

Specifieke inhouden leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-Fys-d LPD 4
III-ArIn-da LPD 28
III-NatS-d LPD 18F, 19F, 21F, 22F

Welke ingrepen leiden tot een verbetering van de akoestische ervaring van
een gegeven lokaal?

Ontwerponderzoek (ondersteund door experimenteel onderzoek)

III-NatS-d LPD 5F, 6F
III-BCSW-d LPD 5F, 6F
 

Welk ontwerp van luidspreker genereert
de beste geluidsweergave voor een
gegeven frequentiebereik?

Ontwerponderzoek (ondersteund door experimenteel onderzoek)

III-NatS-d LPD 18F, 19F, 21F, 22F
III-BCSW-d LPD 18F, 19F, 21F, 22F

Welk ontwerp van behuizing genereert
de beste geluidsweergave voor een
gegeven frequentiebereik en bij
een gegeven luidspreker?

Case study: ontwerponderzoek aangevuld met experimenteel onderzoek en literatuuronderzoek

 

 

 
 
 

Focus van het onderzoek: krachtvelden

Specifieke inhouden leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-NatS-d LPD 16F

Op welke manier hebben denk-
en werkwijzen in STEM doorheen de geschiedenis geleid tot het huidige begrip van krachtvelden?

Literatuur- en bronnenonderzoek

 

 

 
 
 

Focus van het onderzoek: life sciences

Specifieke inhouden leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-NatS-d; III-BCW-d; III-BCSW-d; III-NatS'-d; III-NatS'’’-d LPD 1B, 2B, 11B, 12B

Op welke manier hebben denk-
en werkwijzen in wetenschappelijk onderzoek doorheen de geschiedenis geleid tot het huidige begrip van single cell technology?

Literatuur- en bronnenonderzoek

III-NatS-d LPD 11B, 12B, 13B
III-BCW-d LPD 11B, 12B, 13B
III-BCSW-d LPD 11B, 12B, 13B
III-BCT-da LPD 7B, 8B, 9B
III-NatS-da LPD 7B, 8B, 9B

Hoe kan het eigen lichaam worden
ingezet om gewenste eiwitten aan
te maken?

Literatuur- en bronnenonderzoek
 

III-NatS-d 2B, 5B, 15C
III-BCW-d 2B, 5B, 15C
III-BCSW-d 2B, 5B, 15C

Welke rol kunnen nanomedicijnen
innemen in toekomstige geneeskunde?

Literatuur- en bronnenonderzoek
 

 

 

 
 
 

Focus van het onderzoek: duurzaam proteïnerijk voedsel

Specifieke inhouden van het leerplan

Mogelijke onderzoeksvragen

Mogelijke vormen van onderzoek

III-AgPl-da LPD 12, 13
III-NatS-da LPD 4C
III-NatS-da LPD 13+

Wat zijn de voorwaarden om proteïnen
op een duurzame manier te produceren?  

Experimenteel onderzoek
Onderzoek bij opzetten van een proefteelt
Literatuur- en bronnenonderzoek
Enquête

III-AgDi-da LPD 16

Wat is het belang van pensbestendige
en darmverteerbare proteïnen
in veevoer binnen een duurzame landbouw?

Experimenteel onderzoek
Literatuur- en bronnenonderzoek
Enquête

III-NatS-da LPD 4C, 8C

Waarom bevat evenwichtige voeding
zowel dierlijke als
plantaardige proteïnebronnen
binnen een duurzaam voedselvraagstuk?

Literatuur- en bronnenonderzoek
Experimenteel onderzoek
Enquête

III-NatS-da LPD 6B, 8B, 9B

Hoe kunnen
met DNA-technologie proteïnerijke gewassen droogteresistent worden gemaakt bij een wijzigend klimaat?

Literatuur- en bronnenonderzoek

×
Kijkt als...
Niveau
Regio