Wat is inspectie 2.0?

Na veel proefdoorlichtingen in de voorbije schooljaren, ging Inspectie 2.0 in september 2018 écht van start. Deze nieuwe manier van doorlichten verschilt sterk van wat we kenden van vroeger. Enkele voorbeelden:

 • De inspecteurs engageren zich tot een dialoog, waarbij de school veel ruimte krijgt om zichzelf voor te stellen.
 • Van inspecteurs mag je nu tips en adviezen verwachten, terwijl ze zich vroeger beperkten tot het aanwijzen van de sterktes en de werkpunten.
 • Kwaliteitsontwikkeling, ook op de klasvloer, is enorm belangrijk geworden.
 • Inspecteurs toetsen de kwaliteit ook af bij leerlingen en bij een panel van ouders.
 • De adviezen (=de beoordelingen) zijn veranderd.

De onderwijsinspectie maakt tijdens haar doorlichting gebruik van ontwikkelingsschalen. In deze schalen worden verschillende aspecten van de schoolwerking beschreven in vier ontwikkelingsfasen. De inhoud van deze ontwikkelingsschalen bewandelen het referentiekader voor onderwijskwaliteit in de breedte, maar niet in de volledigheid. Je kunt het zien als een doorsnede van het referentiekader. Vanuit haar vaststellingen bij doorlichting bepaalt de inspectie in welke ontwikkelingsfase de school zich binnen een bepaalde schaal bevindt.

Bekijk hieronder de ervaringen van directies met inspectie 2.0 en welke tips zij willen meegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Contact

Maarten Penninckx
pedagogisch begeleider
   02 507 08 43
   0479 70 51 19
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio