Inschrijving inspiratiedag samenwerking Onderwijs-Welzijn

ma 18 december 2023

Op 26 januari 2024 vindt er in Brussel een grote kick-off plaats om alle regio’s in Vlaanderen mee te nemen in het verhaal van samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn.

Waarover gaat het?

sla link op in klembord

Kopieer

De samenwerking tussen onderwijsinternaten en welzijnsactoren, voor kinderen en jongeren die in het kader van jeugdhulpverlening in een onderwijsinternaat verblijven, werd in 2023 uitgetest in drie pilootregio’s. Dit project wordt vanaf 2024 uitgerold over heel Vlaanderen.

Er zijn heel wat kinderen en jongeren die vanuit een ondersteuningsnood terechtkomen in een onderwijsinternaat, een deel van hen verblijft daar na toeleiding vanuit jeugdhulp. In het beste scenario is dit vanuit een preventieve, positieve keuze om meer ingrijpende vormen van ondersteuning te voorkomen.

De ministers van Onderwijs en Welzijn engageerden zich om afstemming te organiseren tussen beide sectoren zodat de betrokken kinderen en jongeren instromen na voorafgaand overleg tussen alle betrokkenen en met garanties op en afspraken over de nodige ondersteuning. Op die manier zullen onderwijsinternaten en welzijnsactoren samenwerken om kinderen en jongeren met bijzondere noden aan boord van het onderwijsinternaat te houden. De minister van Welzijn investeert vanaf 2024 1,6 miljoen (recurrent budget) in de samenwerkingsverbanden 1G1P voor de ondersteuning van de onderwijsinternaten.

De kick-off van 26 januari dient als startschot waarbij het brede kader voor de samenwerking alsook inspirerende praktijken uit de pilootregio’s aan bod komen.

Voor wie is de kick-off bedoeld?

sla link op in klembord

Kopieer

Deze kick-off is bedoeld voor onderwijsinternaten, de samenwerkingsverbanden 1G1P, CLB’s, ACT, OSD, VK’s, onderwijs- en welzijnskoepels, diensten voor pleegzorg, coördinatoren lerende netwerken onderwijs-jeugdhulp, coördinatoren samen tegen schooluitval en jeugdrechters.

Programma en inschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Meer informatie en het programma vind je op: Inschrijvingsformulier: Kick-off: Welzijn aan zet in en met de onderwijsinternaten. Schrijf je in tot dinsdag 16 januari om 16 uur. De plaatsen zijn beperkt tot 250. De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het maximum aantal bereikt is.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio