Soorten schulden

Als opdrachtgever van werken en voor bepaalde andere diensten moet je controleren of de aannemer/het bedrijf RSZ-schulden en/of fiscale schulden heeft.

Bij fiscale schulden moet je 15% inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën: Inhoudingsplicht voor FOD Financiën | FOD Financiën (belgium.be).
Voor contracten binnen de wetgeving overheidsopdrachten heeft het opdrachtgevend bestuur het recht (maar niet de plicht) om het contract eenzijdig te verbreken omwille van RSZ- en/of fiscale schulden.

Bij RSZ-schulden moet je 35% van het bedrag dat de aannemer factureert inhouden (inhoudingsplicht) en doorstorten aan de RSZ: Artikel 30bis - Inhoudingsplicht - Sociale Zekerheid (socialsecurity.be).

Bij fiscale schulden moet je 15% inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën: Inhoudingsplicht voor FOD Financiën | FOD Financiën (belgium.be).

Voor contracten binnen de wetgeving overheidsopdrachten heeft het opdrachtgevend bestuur het recht (maar niet de plicht) om het contract eenzijdig te verbreken omwille van RSZ- en/of fiscale schulden.

Contact

Trui Vermeersch
stafmedewerker
   02 507 06 56
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio