Inhoud en lesmateriaal Kleio

wo 1 februari 2023

Inhoud Kleio 52 , januari 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Peter Van Nuffelen, De wereld gaat vergaan – als we niet ingrijpen. Apocalyptiek, vroeger en nu
Apocalyptiek is een onuitwisbaar element van onze cultuur. Aan de hand van de belangrijkste laat-antieke apocalyps, geschreven door Pseudo-Methodius (einde van de 7de eeuw), identificeert deze bijdrage drie kenmerken van apocalyptisch denken. Deze kenmerken vinden we ook vandaag nog terug in hedendaagse visioenen van de eindtijd.

Kokkie van Oeveren, ITHAKA gaf je de reis… Op weg naar intercultureel bewustzijn in het klassieke talenonderwijs
In dit artikel wordt een manier beschreven waarop een docent klassieke talen literatuuronderwijs gericht op intercultureel bewustzijn kan vormgeven en verantwoorden.

Sander Verwerft, Vergilius' vredesboodschap in Aeneis, zang VII
Nu de oorlog opnieuw aan de grenzen van Europa woedt, lijkt het meer dan ooit nodig om aan vredeseducatie te doen in onze klassen. Een lezing van het weinig in de klas gelezen zang 7 van Vergilius' Aeneis kan een mooie aanzet geven tot klasgesprekken over oorlogsgeweld.

Toon van Houdt, Freud, Oidipous en zijn complexen
Zonder Oidipous was Freud Freud niet geworden, en zonder Freud was Oidipous niet ‘onze’ Oidipous geworden. En neen, de Oidipous van Sofokles' tragedie had geen Oedipuscomplex.

Nieuw lesmateriaal op de Kleio-site (2023-01)

sla link op in klembord

Kopieer

Kokkie van Oeveren: Livius' Bacchanalia als toepassing van de ITHAKA-methode
In haar artikel 'ITHAKA gaf je de reis… Op weg naar intercultureel bewustzijn in het klassieke talenonderwijs' (in deze Kleio) presenteert de auteur een vorm van dialogisch onderwijs om intercultureel bewustzijn te ontwikkelen in lessen klassieke talen. Bij deze theoretische achtergrond ontwierp ze een uitgewerkt voorbeeld bij de Bacchanalia-passage in Livius, AUC, xxxix.8-19. Ook het docentenmateriaal stelt ze ter beschikking.

Sander Verwerft: De furie Allecto aan het werk in Vergilius, Aeneis, vii
In deze Kleio brengt de auteur zijn lezing van zang VII van de Aeneis als aanzet tot klasgesprekken over oorlogsgeweld. Hij deelt ook gul zijn lesmateriaal over deze zang.

Koen Vandendriessche: Enkele Latijnse verhalen uit de Gesta Romanorum
De Gesta Romanorum, de meest in omloop gebrachte verzameling novellen en anekdoten uit de Middeleeuwen, zijn volgens Cornelis Vooys 'geschreven in een niet moeilijk en aantrekkelijk Latijn, aantrekkelijk door het ongekunstelde' en we kunnen dat alleen maar onderschrijven. Kennismaking met enkele van die verhalen leert je bovendien meteen waar Shakespeare (ten dele) zijn inspiratie haalde.

Koen Vandendriessche: Grieks en psychologie
De psychologische terminologie is voor een groot deel ontleend aan het Grieks. Aan de hand van de opdrachten van deze lestaak kun je jouw leerlingen de herkomst van een aantal begrippen laten achterhalen. En niets belet je om op enkele van die psychologische fenomenen wat dieper in te gaan.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio