Inhaalnamiddag identiteit voor alle nieuwe personeelsleden 2021-2021 en 2021-2022 regio West-Vlaanderen

wo 8 maart 2023

Aan de directies basis- en secundair onderwijs
Aan de directies buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs
Aan alle beginnende leraren (bu)bao en (bu)so van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022

De pedagogische begeleiding van regio West-Vlaanderen biedt verschillende initiatieven aan voor nieuwe personeelsleden. Daarop aansluitend organiseert het vicariaat voor onderwijs ieder jaar een identiteitsnamiddag over de eigenheid van de job binnen de identiteit van het katholiek onderwijs. Voor het schooljaar 2022-2023 vonden deze sessies plaats op 18 januari 2023 voor het  (buitengewoon) secundair onderwijs en op 1 februari 2023 voor het (buitengewoon) basisonderwijs

Wegens corona werd deze identiteitsnamiddag de voorbije twee schooljaren niet ingericht. Voor de nieuwe personeelsleden uit het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 (die niet hebben deelgenomen aan de sessie van 18 januari 2023 of 1 februari 2023) voorzien we een inhaalsessie  Deze vindt plaats in centrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge, op woensdag 10 mei 2023 van 14 tot 17 uur. Let wel: er is een stipt startuur met onthaal vanaf 13.30 uur.

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we je om in te schrijven via deze link. We sluiten de inschrijvingen af op 21 april 2023

An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs
Hilde Bouckaert, regiocoördinator pedagogische begeleiding West-Vlaanderen
De inspecteurs adviseurs rooms-katholieke godsdienst bao en s

×
Kijkt als...
Niveau
Regio