Informatie stand van zaken nieuwe regelgeving internaten

wo 29 juni 2022

We willen je graag informeren over de stand van zaken rondom de nieuwe regelgeving internaten. 

Op dit moment wachten we nog steeds op een ontwerpdecreet. We hopen dat er tegen de laatste Vlaamse regering vóór het zomerreces (15 juli) een eerste principiële goedkeuring van het decreet kan komen.

We verwachten daarin de normen te vinden die nodig zijn om de oefening tot schaalvergroting te kunnen aanvatten, alsook een overgangsmaatregel voor de internaten die de fusieoperatie nog niet helemaal afgerond zullen hebben tegen 1 september 2023.

Indien er tegen half juli een eerste principiële goedkeuring komt, bestuderen we in augustus de teksten.  Daarna gaan we met jou in gesprek. De precieze datum leggen we nu nog niet vast, omdat de kans groot is dat de overheid ook een infomoment voorziet. Wij willen onze gesprekken daar bij voorkeur op laten aansluiten.

Je mag er in ieder geval op rekenen dat wij samen met de procesbegeleiders en ankerfiguren voor besturen de nodige begeleiding en ondersteuning voorzien om deze operaties in goede banen te leiden. Ons streefdoel is de best mogelijke organisatie voor al onze internaten zodat wij in de toekomst minstens evenwaardig en zo mogelijk nog kwalitatiever onze waardevolle internaatswerking kunnen uitbouwen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio