Infomoment decreet internaten voor opvoeders

wo 7 juni 2023

Gezien de Raad van State er diverse maanden heeft over gedaan om tot een advies te komen, heeft het decreet veel vertraging opgelopen. We verwachten de komende weken de definitieve stemming in het Vlaams Parlement en de definitieve uitvoeringsbesluiten. Aansluitend organiseren we de uitgestelde infosessies voor opvoeders.

Tijdens deze sessie:

  • Leer je de doelen en de globale inhoud van het nieuwe decreet onderwijsinternaten kennen
  • Krijg je inzicht in de gevolgen voor de internaatswerking, en meer specifiek bekeken vanuit de rol van de opvoeder
  • Krijg je inzicht in de personeelsgebonden materies, specifiek de wijzigingen voor het opvoedend personeel

We richten ons tot opvoeders van internaten.

Dit infomoment vindt digitaal plaats op dinsdag 27 juni 2023 (van 9.30 – 11.30 uur) en op donderdag 29 juni (van 13 – 15 uur) via Zoom.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio