Waartoe centraal

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) omvat meer dan een herformulering van leerinhouden voor basisonderwijs: het betekent ook nadenken over kwaliteitsvol onderwijs. Alle betrokkenen gaan met elkaar in gesprek over het ‘waartoe’, ‘wat’ en ‘hoe’ van hun onderwijs. Daarbij is een open geest: ‘hoe het kan’ zinvoller dan te denken in termen van ‘hoe het moet’.

De titel van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! weerspiegelt goed waartoe het leren in elke katholieke basisschool moet leiden: goesting in en zingeving aan leren en leven. Het leerplan Zill voorziet daarnaast bij elk ontwikkelveld en -thema een leeruitkomst in de vorm van ik-zinnen. Die ik-zinnen drukken de richting uit waarin leraren elke leerling willen zien evolueren en vooruitgang maken.

In zijn boek Start with Why beschrijft Simon Sinek hoe belangrijk het is dat werknemers weten waarom ze doen wat ze doen: waarom stap ik ’s morgens uit mijn bed en ga ik naar mijn school en leerlingen? Een schoolteam dat een duurzame implementatie van Zill ambieert, werkt in de cirkel van binnen naar buiten.

De waartoe-vraag krijgt antwoorden via de uitgangspunten van Zill. Zill legt de lat hoog, het leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen de uitgangspunten en leerinhouden herinnert Zill je voortdurend aan het belang van werken aan identiteit in een voortdurende en open dialoog.

De bouwstenen voor die dialoog zitten vervat in Zin in leren! Zin in leven!: het leerplan is doordesemd van alle elementen van een katholieke dialoogschool. Je kunt op pedagogisch begeleiders en nascholers van katholiek onderwijs Vlaanderen rekenen bij het werken vanuit de krachtlijnen van Zill.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio