Implementatie decreet onderwijsinternaten en doorgeven informatie

wo 5 juli 2023

In de omzendbrief van de overheid over het decreet onderwijsinternaten vind je alle informatie over de implementatie van het decreet, alsook alle modeldocumenten die de overheid aanlevert.

Een aantal aandachtspunten bij de omzendbrief:

  • Bijlage 1 - Personeelsgevolgen bij een herstructurering: lees zeker deze bijlage van de omzendbrief hierover.
  • Bijlage 2 - Melding van het fusiecompromis van onderwijsinternaten: in de toelichting bovenaan het model vraagt de overheid om in de begeleidende mail beknopt uit te leggen hoe het gefusioneerde internaat aan de norm van 62.875 ORE geraakt.

We bezorgen je daarnaast:

  • een beknopt stappenplan implementatie decreet: we pasten het aan aan de meest recente info vanuit de omzendbrief. Let op de te nemen maatregelen voor contractuele opvoeders die aangesteld worden via de ORE;
  • de mogelijke pistes voor internaten die de norm niet halen;
  • de presentatie van de infosessie overheid op 26 juni;
  • de presentatie van het vragenmoment naar aanleiding van het decreet op 28 juni.

Al deze documenten vind je op onze PRO.website.

We vragen je om de Forms bevraging in te vullen tegen uiterlijk 15 augustus 2023. Daarin vragen we naar de keuze die het internaat maakt naar 1 september 2023 toe (fusie, fusiecompromis, samenwerking voorziening, boven de norm en geen actie, genadejaar), alsook de gegevens van de directeur en de beheerder die geen directeur wordt. Zo kunnen we de juiste mensen uitnodigen voor de Profs internaatsdirecteurs (startdagen op 25 en 28 augustus) en de regionale directievergaderingen.

Na de zomervakantie bezorgen we je een model tot gemotiveerde aanvraag van een bijkomend transitiebudget (inhoud en modaliteiten zie art 171 par 2). Je hebt tijd tot 31 oktober 2023 om dit te bezorgen aan de overheid.

Bij vragen en nood aan ondersteuning kun je nog steeds terecht op het algemene e-mailadres: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Dit e-mailadres wordt in juli en augustus gelezen, uitgezonderd tijdens de collectieve sluiting van 31 juli tot en met 15 augustus 2023.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio