Achtergrond

Informatie over laboveiligheid op school kun je in deze brochure terugvinden.

4MB

Tijdens het didactisch atelier over energie werden heel wat concrete tips gegeven om je te ondersteunen bij de realisatie van het leerplandoel rond energie in het leerplan Natuurwetenschappen voor de tweede graad A-finaliteit. Deze tips vormden de basis van dit document.

215KB

Tijdens het didactisch atelier over zuivere stoffen en mengsels werden heel wat praktische tips aangereikt. Deze tips vormen de basis van deze leerplanfiche.

218KB

In dit document vind je concrete inspiratie ter realisatie van de doelen over micro-organismen in het leerplan Natuurwetenschappen van de tweede graad A-finaliteit. Basis voor dit document vormen de vele tips die tijdens het didactisch atelier over micro-organismen werden aangebracht.

205KB

Dit document wil je inspiratie bieden bij de realisatie van de biologische doelen rond voortplanting van het leerplan Natuurwetenschappen voor de tweede graad A-finaliteit. Heel wat concrete ideeën die tijdens het didactisch atelier rond voortplanting werden aangebracht vind je in deze leerplanfiche terug.

472KB

Deze leerplanfiche biedt concrete tips om aan de slag te gaan met leerplandoel 11 van het leerplan Natuurwetenschappen voor de tweede graad van de A-finaliteit. Het document bevat onder meer de inspirerende ideeën die werden aangereikt tijdens het didactisch atelier warmte en energie.

188KB

Deze presentatie biedt je inhoudelijke duiding bij het leerplan Natuurwetenschappen. De inhoud van de presentatie werd afgestemd op vragen van leraren.

5MB

Klascement is overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent o.a. dat de website een make-over gekregen heeft. Wat er allemaal veranderd is lees je hier.

83KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio