Leerplandoel 3

De leerlingen evalueren de onderzoekbaarheid van een historische vraag.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen hebben geleerd dat er typische historische vragen zijn. Zij kunnen deze vragen herkennen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn nodig om de onderzoekbaarheid van een vraag na te gaan. We maken leerlingen erop attent dat niet alle historische vragen onderzoekbaar zijn. Zo kan het ontbreken van de factor tijd of ruimte in een vraag tot gevolg hebben dat de vraag een te grote opgave blijkt om te onderzoeken. Een gebrek aan bronnen kan ook tot gevolg hebben dat de historische vraag niet onderzoekbaar is.​

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen geven aan of een historische vraag al dan niet onderzoekbaar is.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Er zijn verschillende criteria voor de onderzoekbaarheid van een vraag zoals afbakening in tijd, ruimte of maatschappelijk domein, bestaan van bronnen, relevantie van bronnen, gebruik van historische redeneerwijzen, beschikbare tijd en middelen, duidelijkheid van de taal, begrippen. Leerlingen moeten deze criteria niet letterlijk en exhaustief kennen maar in eigen woorden kunnen formuleren.
 • Je mag dit leerplandoel aanpassen aan de betrokken doelgroep: evalueren (beoordelen op basis van criteria) kan minimaal en maximaal. De opgesomde criteria zijn illustratief.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

1. Door dit leerplan aan leerplandoel 1 tel koppelen.
 Leerlingen herkennen niet alleen verschillende historische vragen, ze gaan meteen ook de onderzoekbaarheid ervan na. 

 • De tekeningen uit het boek Tijdlijn van Peter Goes zijn hiervoor een ideaal vertrekpunt. Neem bijvoorbeeld de tekening van de 15de eeuw. 
  • Laat de leerlingen naar de prent kijken en laat hen een aantal vragen bedenken bij de prent in zijn geheel of bij een detailweergave van de prent. Je kunt er ook voor kiezen om de vragen te geven.
  • Mogelijke vragen zijn:
   • Welke gekende gebeurtenissen en machtige personen komen aan bod en waren er in de 15de eeuw in Europa?
   • Welke grote historische veranderingen komen aan bod in de 15de eeuw?
   • Welke grote veranderingen in het leven van mensen waren er in de 15de eeuw in Europa?
   • ...
  • Je kunt hen vragen welke van die vragen onderzoekbaar zijn (los van de afbeelding)? Laat hen criteria in de vragen aanduiden die maken dat de vraag (al dan niet makkelijk of moeilijk of niet) onderzoekbaar is (bvb. tijd / ruimte / maatschappelijk domein/structuurbegrippen als verandering, …) 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio