Leerplandoel 21

De leerlingen vergelijken historische bronnen om een historische vraag te beantwoorden, rekening houdend met het redeneren over historische bronnen.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Eén bron is geen bron: het is een gouden regel in de historische kritiek. Waar mogelijk moet je informatie altijd aftoetsen bij andere bronnen. Dit bevordert meteen het kritisch denken van leerlingen.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen vergelijken twee of meer historische bronnen die bruikbaar zijn om een zelfde historische vraag te beantwoorden. Ze doen dit opnieuw rekening houdend met het redeneren over de bronnen.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Zoals bij de andere doelstellingen vertrekt de analyse altijd vanuit een historische vraag.
 • Opnieuw komen het redeneren over en het redeneren met bronnen samen. Het is dus niet de bedoeling om alleen een inhoudelijke vergelijking te maken. De doelstelling zegt niets over de mate van ondersteuning die leerlingen krijgen bij het vergelijken. Op die manier kan je dit doel afstemmen op je doelpubliek.
 • Het vergelijken van bronnen is traditioneel een zwak punt in het Vlaamse geschiedenisonderwijs. Bronnen worden meestal functioneel ingezet om de inhoud van de les te ‘ontdekken’. De analyse blijft dan beperkt tot het inhoudelijk lezen van één bron. Deze doelstelling vraagt dus een nieuwe aanpak. Zogenaamde ‘graphic organizers’, ondersteunende schema’s, kunnen leerlingen op weg helpen om de vergelijking te maken.
 • Het is niet gemakkelijk om bronnen over hetzelfde onderwerp uit de bestudeerde periodes te vinden. Een goed vertrekpunt zijn thema’s waarover onduidelijkheid of discussie bestaat in de geschiedschrijving. Dat komt vaak omdat er bronnen zijn die een verschillende kijk geven.
 • Een rijkdom aan bronnenmateriaal vind je via:

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Werk met zinnen die de leerlingen moeten aanvullen en die hen aanzetten om bronnen te vergelijken.
  • De auteur gaat (niet) akkoord met…
  • Deze documenten zijn het allemaal (niet) eens over…
  • Een ander document dat we kunnen onderzoeken zou … zijn
  
 • Werk met graphic organizers:
  • Venndiagrammen kunnen opnieuw een handig grafisch hulpmiddel bieden om tot een analyse te komen. Wat hebben bron A en bron B  gemeenschappelijk, wat vermeldt alleen bron A en bron B dat ons toelaat om de historische vraag te beantwoorden?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio