Leerplandoel 16

De leerlingen contextualiseren een historische bron in het licht van een historische vraag.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen hebben al eerder de historische context gezien en kunnen die weer oproepen als ze geconfronteerd worden met een historische bron.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Contextualiseren is het in beeld brengen van de geografische, politieke, historische en culturele context van een gebeurtenis en het begrijpen van documenten in die context. Het gaat ruimer dan situeren in tijd en ruimte. Het gaat ook over de maatschappelijke context, het doelpubliek, standplaatsgebondenheid van de auteur…

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • Je gebruikt altijd historische kennis om te contextualiseren, maar je moet hier gericht keuzes maken. Wat heb je nodig om goed te kunnen contextualiseren?
  • Contextualiseren vertrekt van een historische vraag en omvat onder meer het verbinden van een historische bron met structuren en opvattingen uit de betreffende tijd.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Bron: afbeelding Paltskapel in Aken
Historische vraag: Met welk doel bouwde Karel de Grote de Paltskapel in Aken?
 
Richtvragen bij contextualisering:    
- situeer de bouw van de Paltskapel in tijd en ruimte
- wat was de geografische context t.t.v. de bouw van de Paltskapel
- wat was de politieke context waarin KdG leefde?
- wat was de culturele context waarin KdG leefde?
- voor wie werd de Paltskapel gebouwd (doelpubliek)?
- met welke bedoeling werd de Paltskapel gebouwd?
- vanuit welk standpunt werd de Paltskapel gebouwd?

×
Kijkt als...
Niveau
Regio