Leerplandoel 13

De leerlingen onderscheiden gelijkenissen en verschillen in kenmerken van bestudeerde samenlevingen uit verschillende periodes.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Een chronologisch curriculum kan er toe leiden dat de lessen een beetje ‘opgesloten’ geraken binnen een periode. Deze doelstelling nodigt uit om in die groepen of bij die leerlingen die de ruimte hebben de oefening te maken om over de grenzen van de periodes heen te kijken.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Een traditionele vergelijkingsoefening van samenlevingen maar nu over de bestudeerde periodes heen.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

  • Het doel focust opnieuw op bestudeerde samenlevingen, wat betekent dat het zich beperkt tot de periodes die gezien worden in de eerste graad. Vergelijkingen met de actualiteit vallen onder leerplandoel 27.
  • Dit soort oefeningen bestaat meestal uit een terugblik naar wat al gekend is. Als extraatje kan je leerlingen eens laten nadenken hoe iets zal evolueren in de volgende, nog niet of nauwelijks geziene periode.
  • Bij een vergelijking ligt de focus vaak op gelijkenissen en continuïteit, terwijl de verschillen even belangrijk zijn. Die wijzen immers op het eigene van een samenleving of periode, iets wat in historisch denken veel aandacht krijgt. Anders dreigt geschiedenis te eindigen in weinig genuanceerde lessen of wetmatigheden die een vals gevoel van houvast geven.
  • Een reëel risico bij het vergelijken van samenlevingen uit verschillende periodes is dat leerlingen een vermeende opgaande lijn ontwaren en denken dat er sprake is van 'vooruitgang'. Samenlevingen geven antwoorden op omstandigheden waarmee zij zich geconfronteerd zien, volgens de middelen die voorhanden zijn en waarmee ze creatief kunnen omspringen. 

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Zie de werkvormen bij leerplandoel 9.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio