Leerlijn in de eerste graad

De volgorde waarin de doelen in de leerplannen zijn opgenomen impliceert niet noodzakelijk de volgorde waarin de doelen in de lessen dienen te worden aangeboden. De leraar kan hier zelf keuzes in maken.

Er kan gekozen worden om te vertrekken vanuit de dynamiek van landschappen om landschapsvormende lagen en hun interacties te onderzoeken. Maar het is ook mogelijk om dynamiek van landschappen pas aan bod te brengen nadat eerst de kenmerken van landschapsvormende lagen en hun interacties zijn behandeld. Belangrijk is in dit geval om niet al te lang te blijven stilstaan bij het puur beschrijvende luik van de landschapsvormende lagen.

Voor wat de vaardigheden, methodieken en denkwijzen betreft, is het aangewezen om te werken volgens de principes van het spiraalsgewijs leren. Leerlingen maken zich deze doelen maar eigen door ze meerdere keren en in verschillende contexten te gebruiken. Op die manier worden ze er meer en meer vertrouwd mee en beheersen ze deze steeds beter.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio