De atlas: een must!

Vaak terugkomende vraag van scholen: "Moeten we nog een atlas aankopen voor leerlingen?", "we gaan de digitale weg op: kunnen we de atlas vervangen door Google Earth of ander (gratis) programma?".

Als argumenten komt naar voor:

 • de kostprijs: 25-30 euro voor de atlas
 • praktische beslommeringen: weegt veel in de boekentas, groot en dus onhandig
 • wat als er meerdere kinderen van hetzelfde gezin zijn, die kunnen toch niet allemaal een atlas kopen?
We proberen even alle argumenten op een rij te plaatsen.

Gedrukte atlas

sla link op in klembord

Kopieer

Laten we eerst kijken naar het nieuwste leerplan 1ste graad, leerplandoelen 21 en 23:

Daar staat in LPD 23: Kaart: schaal, legende, oriëntatie, hoogtelijnen
In LPD 21 staat bij de afbakening: atlas.
 
Ook bij de basisuitrusting wordt de atlas vermeld, een per twee leerlingen in de klas, een van de leerlingen (voor thuis), en voor gelijke kansen kan dit niet zomaar aan de keuze (en kapitaalkracht) van de ouders overgelaten.

De gedrukte atlas heeft volgende sterke punten:

 • De atlas heeft een selectie van kaarten die afgestemd zijn op de leerplannen
 • De kaarten zijn volgens de correcte cartografische principes opgemaakt, met een correcte Nederlandstalige legende
 • Door de grootte van de atlas zijn ook wereldkaarten in hun geheel volledig leesbaar
 • De in het leerplan vermeldde vaardigheden (zoals opzoeken in register …) kunnen niet bereikt worden via digitale kaarten

De atlas moet ook gebruikt worden bij de evaluatie, en dat betekent dat de leerling ook voldoende met de atlas moet geoefend hebben (in de les en thuis).

Hoe kun je de kostprijs van de gedrukte atlas verlichten?

sla link op in klembord

Kopieer

Het spreekt voor zich dat leerlingen best eenzelfde atlas gebruiken van 1 tot 6 (als je de prijs over 6 jaar deelt, dan valt die heus wel mee). Het school/thuis-verhaal kun je op twee manieren invullen:

 • De leerling koopt/huurt de atlas en gebruikt die zowel in school als thuis.
 • De leerling koopt/huurt de atlas en gebruikt die thuis; in school worden atlassen voorzien (bv. één per twee leerlingen).

Aantal aandachtspunten:

 • bij de tweede optie kun je stellen dat de leerling zijn/haar atlas meebrengt voor aangekondigde toetsen + examens
 • je kunt als school stellen dat broers/zussen slechts over één atlas moeten beschikken en dat de school zorgt voor een atlas indien ze die gelijktijdig nodig hebben (toetsen, examens …)
Indien leerlingen vroegtijdig de school verlaten, dan kan de school de atlas overnemen om te gebruiken in de klas of ter beschikking te stellen van kinderen uit kansarme gezinnen.

Digitale atlas

sla link op in klembord

Kopieer

Het digitale verhaal is in volle evolutie, en naar de toekomst toe zul je moeten afwegen of het nog nodig is om de leerlingen verplicht een atlas te laten aankopen – wel met dien verstande dat er sowieso gedrukte atlassen in de klas aanwezig moeten zijn.

Enkele digitale atlassen zijn nu al beschikbaar:

GIS

sla link op in klembord

Kopieer

GIS – geografische informatiesystemen – worden binnenkort in alle leerplannen gebruikt. Er komt een leerlijn in het gebruik van GIS-viewers tot webGIS (en eventueel full GIS) over de 6 jaar.

En er zijn al heel wat platformen beschikbaar met GIS-viewers:

Voor webGIS wordt veelal gebruik gemaakt van ArcGIS Online, een pakket dat voor het onderwijs gratis beschikbaar is (er is sowieso een gratis account maar dat heeft beperktere mogelijkheden, het organisatie-account is gratis voor alle scholen), aan te vragen via https://esribelux.com/basisonderwijs-en-secundaire-scholen/?lang=nl

Er is al een volledige leerlijn (met bijhorend materiaal) ontwikkeld in het GI Learner project (door de Europese Commissie beloond met de titel ‘success story’): http://www.gilearner.eu

Nieuw: GIS portaal voor scholen

sla link op in klembord

Kopieer

https://gis-for-secondary-schools-schools-be.hub.arcgis.com voor scholen in Vlaanderen en Wallonië.
Een samenwerking tussen de pedagogische begeleiding in Vlaanderen, Wallonië, ESRI Belux en de vakgroep geografie UGent.

Dit portaal bevat allerhande webGIS-kaarten op lokaal, regionaal en wereldniveau die kwalitatief voldoen aan de vereisten voor het onderwijs, naast de aparte kaartlagen die leraars (en leerlingen) dan zelf kunnen invoegen in (bestaande) kaarten. Ook zijn er linken naar ondersteuningspagina’s voor het aanleren van GIS.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio