IDP 2024: vier praktische opdrachten

di 14 mei 2024

Vind je het moeilijk om vaardigheden te evalueren en de ontwikkeling ervan in kaart te brengen? Dan hebben wij een oplossing!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde voor IDP6 vier praktische opdrachten. Sinds vorig schooljaar is er al een schrijfopdracht voor Nederlands, een spreekproef voor Frans en een proef voor lichamelijke opvoeding. Nieuw voor dit schooljaar is de gevalideerde toets van muzische vorming die bestaat uit een schriftelijke gedeelte en een praktische opdracht.

Deze opdrachten worden in een nieuw online toetsplatform ter beschikking gesteld. De leerlingen krijgen een digitale instructie. De leraar beoordeelt de prestaties van de leerlingen zelf aan de hand van een online beoordelingswijzer. De rapportering van de resultaten gebeurt via dezelfde online omgeving.

Ben je als leraar geïnteresseerd om dit schooljaar één of meer van deze nieuwe IDP-opdrachten af te nemen als gevalideerde toets? Wil je als directie, zorgcoördinator of ICT-coördinator meer weten over deze proeven?

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio