Infrastructuur

De beschikbaarheid en kwaliteit van de hardware voor leerlingen en leraren, het interne schoolnetwerk en toegang tot internet zijn van cruciaal belang om vernieuwingen te implementeren.

Vernieuwing hangt samen met infrastructuur

sla link op in klembord

Kopieer

De kwaliteit van de beschikbare apparatuur en de efficiëntie van de bijbehorende technische omkadering spelen een doorslaggevende rol in het implementeren van de vernieuwing. Ze zorgen ervoor dat leraren het nodige vertrouwen opdoen. De keuzes die de school rond infrastructuur maakt, vloeien voort uit haar visie op leren en onderwijzen en de rol van digitalisering hierin.

De mogelijkheden en de beperkingen inherent aan de bestaande infrastructuur en het beschikbare budget zullen mee bepalend zijn in de beslissingen die genomen worden. De aanwezige infrastructuur vormt dan ook de basis van waaruit de vernieuwing vertrekt. Samenwerking tussen de besturen en ICT-coördinatoren van de verschillende scholen onder een schoolbestuur of een scholengemeenschap verhoogt de marktpositie bij aankopen en je kunt een beroep doen op de raamovereenkomsten die voor het onderwijs afgesloten zijn (zie Raamovereenkomsten).

Het opstellen van een planning op korte en middellange termijn geeft leraren een perspectief, laat efficiënte en gerichte prospectie toe en zorgt ervoor dat er transparant en tijdig naar alle betrokkenen gecommuniceerd kan worden. Uiteraard is deze planning geen statisch gegeven, maar zal tussentijdse bijsturing in functie van de snel evoluerende technologie noodzakelijk zijn.

Naast investeringen voor leerlingen is het ook belangrijk als school te investeren in ruimte en technische omkadering ten behoeve van leraren zodat zij zich professioneel en in een didactisch veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Reflectievragen infrastructuur

sla link op in klembord

Kopieer

 • Welke beveiliging(en) word(t)(en) ingebouwd (zie visie) om een veilig, digitaal schoolklimaat op de meest efficiënte manier te garanderen?
 • Welke infrastructuur hebben we nodig om de visie te ondersteunen en uit te werken?
  • hardwarecomponenten:
  • internet en internetaansluiting
  • cloudoplossingen
  • netwerk (wifi, routers, switches, bekabeling …)
  • computers (pc, laptops, tablets, Chromebooks …)
  • randapparaten (schermen, beamers, digibord, afdrukappartuur, backup-apparatuur ...)
  • componenten voor specifieke vakken of studierichtingen
  • besturingssoftware
  • beveiligingssoftware
  • beheersoftware voor o.a. het netwerk
  • software voor administratie, boekhouding, reservatie, leerlingvolgsystemen, rapportering …
 • Welke inrichting van de onderwijsruimte ondersteunt de visie?
 • Welk meubilair ondersteunt de visie?
 • Wat is het kostenplaatje voor (centraal) onderhoud, aankoop/lease componenten?

Raamovereenkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

De wetgeving overheidsopdrachten brengt heel wat verplichtingen, werk en risico's met zich mee voor schoolbesturen die een aankoop willen doen. Vzw DOKO (Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs) ondersteunt scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de toepassing van deze wetgeving. Zo hebben we een raamovereenkomsten voor laptops, netwerkcomponenten en schoolmeubilair waarop scholen kunnen intekenen en zo verzekerd zijn van kwalitatieve producten en dienstverlening voor een correcte prijs.

Raamovereenkomsten Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Raamovereenkomsten overheid

sla link op in klembord

Kopieer

Laptops voor personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer een school of schoolbestuur laptops ter beschikking stelt aan personeelsleden, dan is het aangewezen dat de wederzijdse rechten en plichten daarover schriftelijk worden vastgelegd.

Op de PRO-pagina Laptops voor personeel vindt u verschillende mogelijke beleidskeuzes die je als school kunt nemen, de fiscale gevolgen ervan voor het personeel en modelovereenkomsten.

Download reflectievragen

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Kathleen Rymen
pedagogisch begeleider
   +499245943
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio