Ontwerpend leren

Uitgebreide website van David Barlex, gerenommeerd professor Design and Technology en Torben Steeg, onderzoeker STEM-onderwijs. De materialen zijn gebaseerd op jarenlang vakdidactisch onderzoek in het kader van het Nuffield Design and Technology Project.

De website biedt talloze didactische materialen: uitgewerkte projecten, voorbeelden en ondersteunende documenten bij het ontwerpend leren in verschillende contexten (communicatie, elektronische besturingen, voedingstechnologie, mechanismen, materialen …):

  • vaardigheidstaken (capability tasks);
  • gevalstudies over STEM-interacties en de samenleving (case studies);
  • strategiekaarten om het creatief denken didactisch te ondersteunen (strategy resource tasks);
  • achtergrondkaarten met informatie en opdrachten die leerlingen kunnen raadplegen en uitvoeren om kennis te verwerven rond specifieke technologieën en materialen (resource tasks).

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio