Actief taal beschouwen

Inzicht krijgen in de taal, het taalgebruik en de taalsystematiek hoeft niet saai te zijn, maar kan net uitdagend worden door er op een actieve manier mee aan de slag te gaan. In de onderstaande fiches vind je korte, uitgewerkte voorbeelden.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio