Identiteit in diversiteit

Taal is nodig om een eigen identiteit te ontwikkelen en andere culturele aspecten te begrijpen. Met verschillende culturen hangen verschillende taaluitingen, taalvariëteiten en talen samen. Hoe krijg je de leerling zo ver dat ze openstaan voor verschillen? Hoe werk je aan respectvolle interactie? De dilemmakaarten kunnen aan aanzet zijn tot de ontwikkeling van een positief talige grondhouding. Via de onderstaande websites laat je leerlingen verschillen ontdekken en zich verwonderen over taal in de brede zin van het woord.

Dilemmakaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio