Lestips bij het leerplan mavo eerste graad

Ben je op zoek naar concrete tips bij een bepaald leerplandoel? Dan kan het document in bijlage je misschien wel de nodige inspiratie bieden.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio