Natuur, leven en technologie

Deze website stelt interdisciplinaire lesmodules ter beschikking voor het Nederlandse keuzevak ‘Natuur, leven en technologie’.

Natuur, leven en technologie is een vak dat sedert schooljaar 2007-2008 aangeboden wordt in de bovenbouw van het Nederlandse doortroomonderwijs (havo, vwo) voor de profielen ‘Natuur en Techniek’ en ‘Natuur en Gezondheid’. Het is een interdisciplinair vak met wiskunde en natuurwetenschappen (inclusief fysische geografie) als basisdisciplines.

De hoofddoelstellingen zijn: de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs te verhogen, om de instroom in bèta en technologiestudies te vergroten en de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio