Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Werken met ondersteunende rollen in de les lichamelijke opvoeding?

In de nieuwe leerplannen voor lichamelijke opvoeding gaat er meer expliciete aandacht naar de persoonsdoelen. De integratie van de lichamelijke en de sociale vorming krijgt nog meer aandacht. Vanuit deze complementaire gerichtheid op bewegen willen we met ons vak de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en vak-attitudes, die bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing van elke leerling, mee ondersteunen en begeleiden.

Planningsdocumenten: Leerplangericht jaarplan LO (INSPIRATIEBRON)

De leraar stemt zijn didactisch handelen af op de leerplandoelen en leerinhouden waaraan hij intentioneel wil werken en maakt de koppeling met evaluatie. Door het aantal bewegings- en persoonsdoelen in een lesperiode te beperken en voor een effectieve didactische aanpak en een haalbare evaluatie te kiezen, verhoogt hij de kans om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Inactiviteit tijdens de les LO

Meer dan 1 week: medisch attest kan/moet gevraagd worden (cfr afspraak  vakgroep) Tot 1 week: nota van ouders kan volstaan; “overconsumptie doktersbezoek” niet stimuleren! Opgelet: evalueren is vanzelfsprekend ruimer dan en score toekennen!!!

Evaluatie: Lichamelijke opvoeding - evalueren met rubrics

Vooruitgang van leerlingen zichtbaar maken: van feedback geven tot registreren en rapporteren.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio