Schema's van syntactische functies en naamvallen

Om tot tekstbegrip te komen leren leerlingen het taalsysteem analyseren en toepassen in teksten. Kennis van het taalsysteem ondersteunt op die manier de leesvaardigheid.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio