Activerende werkvormen concreet toegepast in de les Frans/MVT

Dit schema biedt een overzicht van 16 activerende werkvormen die je vindt op Steunpunt GOK. Het is een selectie in functie van de inzetbaarheid in een les MVT. Je vindt in het schema tips en ideeën als je een werkvorm wil inzetten in je les, maar vooral voor welke leerplancomponent(en) of talige activiteit(en) de werkvorm zich het best lijkt te lenen, met concrete voorbeelden.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio