Hoe leerlingen zich laten inleven in het Brugge van de 15de eeuw?

wo 29 maart 2023

In het Historium op de Brugse Markt kun je je op verschillende manieren inleven in het bruisende Brugge van de 15de eeuw, de ‘Gouden Eeuw’ van de stad. En dat is net een ambitie uit de nieuwe leerplannen geschiedenis: historische inleving als redeneerwijze om tot beeldvorming te komen. Daarom is een bezoek met je leerlingen (in casu leerlingen van de 2de graad) aan dit boeiend musuem een sterke aanrader en een leerplandoelgerichte onderneming.

Al onmiddellijk bij de intro spreekt de onlangs vernieuwde Virtual Reality-tocht tot de verbeelding. 42 leerlingen gaan tegelijk aan boord van een middeleeuws schip om daarna Brugge anno 1435 virtueel binnen te varen. Zo krijgen ze onder meer zicht op drie gebouwen die mee het gelaat van het Brugge van toen vormden maar intussen verdwenen zijn: het Steen, de Sint-Donaaskerk en de Waterhalle.

De Waterhalle werd opgericht einde 13de eeuw  aan de oostkant van de Grote Markt, tussen de Philipstockstraat en de Breidelstraat. In de nabijheid van de lakenhalle en het belfort werd besloten om de Reie hier te overdekken. Op die manier kon het lossen van de schepen in het droge gebeuren. Vanaf de 17de eeuw verminderde de scheepvaart tot in de Waterhalle. Dit kwam onder meer door de verplaatsing van de handel naar Antwerpen na de verzanding van het Zwin en politieke moeilijkheden, maar ook door het graven van de Handelskom en de Coupure in Brugge zelf. Mee door het fysiek verval werd in 1787 en onder luid lokaal protest besloten de Waterhalle af te breken. Na de afbraak verrees op dezelfde plaats een classicistisch gebouw. Tweede helft 19de eeuw kocht de provincie het middelste gedeelte, dat werd getransformeerd in neogotische stijl en uitgebreid om er onder andere de provincieraad te huisvesten. Het duurde tot 1920 tot alle - nu nog bestaande - gebouwen er stonden, namelijk een nieuw Provinciaal Hof, een postkantoor en de beoogde gouverneursresidentie. Het Historium is gevestigd op de locatie van de vroegere Waterhalle.

Het Steen was een (nu verdwenen) middeleeuws gebouw op de westzijde van de Burg. In de vroege middeleeuwen fungeerde het gebouw als residentie voor de Vlaamse graaf. Vanaf het einde van de 12de eeuw werd het Steen gebruikt als grafelijke gevangenis. In 1751 verkreeg de stad de volle eigendom over het Steen. Het was toen nog niet hersteld van een brand en de stad verkoos het bouwvallige gebouw in 1784–85 te slopen. Het perceel bleef tot medio 19de eeuw braakliggend.

De collegiale Sint-Donaaskerk in Brugge was als hofkerk van de graven van Vlaanderen de belangrijkste kerk van de stad en stond op de (omwalde) Burg, tegenover het stadhuis en naast de residentie van de graaf. De kerk werd de Sint-Donaaskathedraal toen het bisdom Brugge in 1559 werd opgericht en bleef dit tot aan het einde van de vroegmoderne tijd (1795). Tijdens de Franse Revolutie (1799) werd ze openbaar verkocht en in de daaropvolgende jaren helemaal afgebroken. Ze werd niet heropgebouwd.

Na de VR-tocht volgt de Historium Story: met een audioguide doorheen een indrukwekkend decor en met een filmset rond het liefdesverhaal van Jacob, de leerjongen van Jan van Eyck. Tegelijk wordt er gewandeld in het Brugge van de 15de eeuw. Film, decors en speciale effecten zorgen hier voor een verdere inleving in de 15de eeuw.

In de Historium Exhibition, de interactieve tento, vind je daarna aanvullende info over de Brugse middeleeuwen. Vanop het panoramisch terras is er het uitzicht over de Brugse Markt.

Er zijn ook educatieve pakketten, met correctiesleutels. Na het bezoek kan het gezelschap ook de stad in voor een rondleiding met een ervaren gids. Een all-in ticket kost 9 euro. Info en (school)reservaties op www.historium.be.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio