Hoe leer je leerlingen programmeren?

di 28 november 2023

Het nieuwe leerplan Informaticawetenschappen in de domeinoverschrijdende studierichtingen (III-Inf-d) en het onderdeel Informaticawetenschappen in Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, heeft als doel om leerlingen zelf programma’s te leren ontwerpen. Je bent daar nu al enkele maanden mee bezig en hebt misschien al ondervonden dat dit trager gaat dan verwacht of dat leerlingen moeite hebben met sommige concepten.

Zelf kunnen programmeren is één, het didactisch kunnen overbrengen en aanleren aan de leerlingen is iets anders. Daarom hebben we een nascholing ingericht nl “Een nieuw vak Informaticawetenschappen: inhoud en didactische aanpak” (BETPCSO0DLP230203-09) waarin we ons focussen op deze didactische aanpak. Waar lopen leerlingen en dus ook leraren tegenaan? Met welke concepten hebben de leerlingen het moeilijk? Hoe kun je deze concepten het best aanbrengen? Waar moet je de nadruk op leggen? Wat is extra, geen basisleerstof? Op welke manier kun je uitbreiden naar leerlingen die al meer ervaring hebben?

Aan de hand van de goed gekozen voorbeeldoefeningen gaan we dieper in op bovenstaande vragen en leren je hoe je dit vak het beste aanpakt, welke struikelblokken er eventueel zijn, welke fouten of foute interpretaties leerlingen vaak maken, hoe je kunt evalueren … Daarnaast krijg je een grondige update van de inhouden die moeten aangebracht worden, geïllustreerd met uitbreidingsmogelijkheden voor sterkere leerlingen.

Je hebt noties van programmeren alvorens je aan deze nascholing kunt beginnen.

Deze nascholing wordt fysiek in de vijf regio’s ingericht en ook online aangeboden. Schrijf je snel in, de nascholing start immers begin december!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio