Het remediëren van leerlingen bij geschiedenis

do 21 december 2023

De kerstexamens zijn achter de rug . Heel wat leerlingen behaalden een mooi tot zeer mooi resultaat voor hun examen geschiedenis. Toch zijn er ook leerlingen voor wie het examen een minder positief resultaat opleverde. Aan de start van het tweede semester zullen sommige leerlingen een remediëringstraject aangeboden krijgen. Omdat het remediëringstraject moet inspelen op de noden van de leerling, maar het zeker niet de bedoeling is dat jij als leerkracht harder werkt dan de leerling, proberen we hier enkele ideeën op te lijsten.
 
Je moet als leerkracht proberen te achterhalen waar het probleem zit bij de leerling. Er zijn enkele klassiekers:
 

  1. De leerling heeft weinig tot niets gedaan ter voorbereiding van het examen geschiedenis, maar is cognitief sterk genoeg om te kunnen slagen als hij toch werkt. Hier komt het erop aan deze leerling aan het werk te krijgen. Is geschiedenis het enige vak waarvoor hij niets doet? Soms werkt het om deze leerling te verplichten wekelijks een samenvatting af te geven over de geziene leerstof, maar in sommige gevallen is er een achterliggende reden waarom deze leerling niet studeert. Ga met de leerling in gesprek om de reden voor het niet studeren te achterhalen en pas de remediëring aan de noden van de leerling aan. Vergeet hij elke keer opnieuw een moment in te plannen voor het vak geschiedenis? Vergeet hij elke keer zijn materiaal voor geschiedenis op school?
  2. De leerling die hard werkt, maar eigenlijk niet weet op welke manier hij het vak geschiedenis moet studeren. Erken in dit geval zeker dat je het harde werk van de leerling hebt opgemerkt. Daarnaast ga je samen met deze leerling aan de slag met studiemethodes. Sommige van deze studiemethodes kun je ook klassikaal inbouwen aan de start of het einde van een les. Belangrijk is dat je dan ook kort even stilstaat bij het gegeven dat de werkvorm uit de les ook een goede studiemethode is. Inspiratie nodig? Onze collega’s ontwikkelden de leerfiches. Dit is een waaier met leerstrategieën. Je kunt twee versies downloaden: de versie voor leerlingen, waarin de leerstrategieën worden uitgelegd, en een versie leerkrachten, waarin elke leerstrategie wordt aangevuld met lessuggesties. Je kunt deze hier downloaden.
  3. De leerling die alles heeft vanbuiten geleerd, maar geen hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden. Een goede methode is het Cornellschema gebruiken. De volledige uitleg hierover kun je ook terugvinden in de leerfiches. Een leerling die het lastig heeft met hoofd- en bijzaken kun je helpen door als leerkracht de linkerkolom van het Cornellschema in te vullen. Op die manier geef je de grote zaken al mee. Het is dan aan de leerling om zelf het schema aan te vullen volgens de aangeboden structuur.
  4. De leerling die alle leerstof heeft vanbuiten geleerd, maar de leerstof nergens kan toepassen. Erken ook in dit geval dat je het harde werk van de leerling hebt opgemerkt. Deze leerling heeft nood aan concrete voorbeelden van toepassingsvragen (al dan niet met bronnen). Misschien heb je nog oude evaluaties liggen waaruit je voorbeeldvragen kunt selecteren om oefenmateriaal aan deze leerling te geven? Soms kun je methode hier ook een oplossing bieden. Je behandelt nooit elke bron uit elk hoofdstuk tijdens de les. Gebruik dit materiaal in je remediëringstrajecten. Werk je op school met digitale oefenplatformen, dan kun je dit materiaal ook digitaliseren en waar mogelijk zo instellen dat het automatisch verbetert of de leerling een modelantwoord toegestuurd krijgt zodra hij de oefening indient.


 

 

 

 

 

 

 
Blijf bij het uitschrijven van je remediëringstrajecten altijd in je achterhoofd houden dat het de bedoeling is dat de leerling harder of op een andere manier gaat werken, niet dat jij harder gaat werken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio