Helga Melis benoemd tot adjunct van bisschoppelijk gedelegeerde

wo 24 augustus 2022

De bisschop van Antwerpen heeft Helga Melis, stafmedewerker van het vicariaat Onderwijs, benoemd tot adjunct van bisschoppelijk gedelegeerde voor Onderwijs Dirk Van Rossem vanaf 1 september 2022. In die functie zal ze door haar brede terreinkennis de werking van het vicariaat Onderwijs verder versterken.

Helga Melis startte haar loopbaan als leerkracht en was enkele jaren directeur van een basisschool. In 2008 behaalde zij een master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen en in 2012 ging zij bij het vicariaat Onderwijs aan de slag. Als begeleider van een aantal succesvolle optimaliserings- en schaalvergrotingsprocessen van schoolbesturen en als erkend bemiddelaar, kan ze bogen op een ruime praktijkervaring.

Zij blijft dit schooljaar als ankerfiguur de regionale (besturen)werking van de vicariale diensten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio