Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken

Je kunt via vier mogelijke juridische procedures fuseren. Welke stappen houden de verschillende procedures in? Wanneer kies je best voor de ene of de andere? Welke kosten zijn er aan verbonden? Het wetboek verenigingen en vennootschappen van 4 april 2019 brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Voor vzw’s opgericht na 1 mei 2019 is deze nieuwe wet onmiddellijk van toepassing. Voor vzw’s opgericht voor 1 mei 2019 gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2020 tenzij zij zich voordien in orde stellen met de vereisten van de WVV. Dit kan door de statuten aan te passen conform de WVV. In afwachting van 1 januari 2020 vind je hier zowel de oude als de nieuwe regelgeving

Keuze uit vier juridische procedures

Voorbereiding van de vzw’s

Fusie door ontbinding zonder vereffening

Fusie door inbreng om niet van een algemeenheid of bedrijfstak

Overdracht ut singuli

Fusie ingevolge vrijwillige ontbinding en vereffening

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
×
Kijkt als...
Niveau
Regio