Flexi-jobs vanaf 1 april

wo 27 maart 2024

Vanaf 1 april 2024 kun je flexi-jobs inzetten bij een tekort aan personeel. De mogelijkheid geldt enkel voor statutaire functies (functies binnen de ambten van de rechtspositieregeling) en – enkel in het vrij onderwijs – niet voor contractuele functies.

Voor contractuele functies moest binnen de paritaire comités een akkoord worden gevonden tussen de sociale partners. Wegens principieel verzet van de vakbonden is dat niet gelukt. Aangezien enkel het vrij onderwijs gebonden is door de paritaire comités, kunnen daarom enkel binnen dat vrij onderwijs geen flexi-jobbers voor contractuele functies worden aangeworven. We betreuren dat de betrokken overheden niet van bij het begin een uniforme regeling voor het geheel van het onderwijs afgesproken hebben, zodat alle onderwijsverstrekkers een gelijk speelveld hebben. Het is bovendien extra jammer dat dat precies geldt voor die functies waarvoor flexijobs in het onderwijs het meest interessant zijn: opvang, schoonmaak, busbegeleiding, bijkomend ondersteunend personeel ...

De volgende onderwijsniveaus kunnen een beroep doen op flexi-jobwerknemers:

  • het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
  • het deeltijds kunstonderwijs
  • de centra voor volwassenenonderwijs
  • de onderwijsinternaten

Je kunt enkel flexi-jobs inzetten voor wervingsambten van het onderwijzend of beleids- en ondersteunend personeel en dus niet voor andere personeelscategorieën of selectie- en bevorderingsambten.

Flexi-jobs zijn er voor werknemers die al minstens 4/5de werken of voor gepensioneerden. De werknemer mag geen andere tewerkstelling hebben bij hetzelfde schoolbestuur. De algemene aanstellingsvoorwaarden (onder andere taalvereisten, uittreksel strafregister, bekwaamheidsbewijs) binnen onderwijs blijven van kracht.

Voor de aanvang van de eerste tewerkstelling sluit je met de flexi-jobwerknemer een raamovereenkomst af. Je neemt er onder andere het flexiloon in op dat minimaal gelijk is aan het uurloon bepaald op basis van de salarisschaal die geldt voor de uitgeoefende functie binnen de rechtspositieregeling. Daarnaast sluit je met de flexi-jobwerknemer ook een flexi-jobarbeidsovereenkomst af. Omdat de flexi-jobtewerkstelling buiten het statutaire kader valt, hoef je de aanstelling niet te melden aan Agodi. De uitbetaling verloopt evenmin via Agodi. Je neemt hiervoor best contact op met je sociaal secretariaat.

Je financiert de flexi-jobs uit eigen middelen, via het werkingsbudget of via de omzetting van een deel van de omkadering in een krediet voor het aanstellen van een gastleraar zonder dienstverleningsovereenkomst.

Verdere toelichting over de voorwaarden en de modaliteiten per onderwijsniveau vind je terug in de pas gepubliceerde Omzendbrief PERS/2024/01.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio