Aanbod provinciaal

Provincie Vlaams-Brabant

sla link op in klembord

Kopieer

Elk initiatief dat zich inzet en richt naar leerlingen/cursisten, leraren/docenten, onderwijsteams ... van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs kan een subsidieaanvraag indienen. De accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid zijn:
het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom
het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Info over de procedure en aanvraag subsidie vind je op de website van Vlaams-Brabant/flankerend onderwijs.

Provincie Limburg

sla link op in klembord

Kopieer

Het Steunpunt Onderwijs is een dienst in de provincie Limburg die leraren en scholen wil ondersteunen en inspireren. Daarnaast wil het een brug slaan tussen de actoren in de brede leer- en leefomgeving via netwerking. Het Steunpunt is actief rond thema's:

 • kansen
 • leerloopbanen
 • wisselwerking tussen onderwijs- en arbeidsveld
 • taal
 • digitalisering
In het educatief centrum vind je een bron aan leermiddelen en -materialen.

Op de website limburg/flankerend onderwijs vind je verdere info en doorklikmogelijkheden naar de aangeboden materialen.

Provincie Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Het flankerend onderwijsbeleid ondersteunt de onderwijsontwikkeling, het behalen van kwalificaties en de aansluiting op de arbeidsmarkt in alle scholen van de provincie met focus op STEM en zorg. Op de website 'Wat kan het flankerend onderwijs voor jou betekenen?' kan je het aanbod voor scholen ontdekken.

Provincie West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

De provincie West-Vlaanderen wil graag innovatieve projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid (FLOB) stimuleren en ondersteunen. Info over de belangrijke focuspunten bij het uitwerken van een project, subsidiebedrag, voorwaarden en deadlines over aanvraag projectstudie kun je lezen op de website 'projectsubsidies flankerend onderwijs'.

De provincie West-Vlaanderen heeft een mooi aanbod voor scholen. ‘Klasbakken’ is de gezamenlijke noemer voor het educatieve aanbod van de provincie.

Provincie Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

De provincie Antwerpen voert een flankerend onderwijsbeleid (FLOB) voor heel wat onderwijsondersteunende initiatieven en dit voor alle scholen in de provincie. Het team flankerend onderwijsbeleid staat in nauw contact in nauw contact met verschillende actoren en zetten in op onder andere een positieve studiekeuze, een goede aansluiting onderwijsarbeidsmarkt en het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom.

Op de website ‘ontwikkeling en educatie, Flankerend onderwijsbeleid’ vind je info over de projecten waar het team FLOB hun schouders onderzetten. Daarnaast ontwikkelt de provincie een aantal eigen initiatieven en projecten.

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Bert De Jonghe
   stafmedewerker
     02 507 06 75
     Jurgen Viaene
     pedagogisch begeleider
       02 507 06 95
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio