Financiële geletterdheid - Hoe kun je samen een meerjarenbegroting opstellen en opvolgen

do 30 maart 2023

Financieel management is samenwerken! Beleidsprioriteiten en boekhouding gaan hand in hand. Bij het opstellen van een begroting is de koppeling tussen inhoudelijk en financieel beheer onontbeerlijk. Christophe Vanhee (UGent) brengt een inleiding en Jurgen Baens illustreert met een praktijkvoorbeeld om vanuit strategische prioriteiten en operationele doelen het financieel beleid aan te pakken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio