Externe initiatieven: info en uitnodigingen vanuit vakdidactiek geschiedenis KU Leuven

di 24 oktober 2023

Leuvense vooravondlezing: Mythen, herinneringen en illusies: Religieuze (in)tolerantie in de Europese geschiedenis (woensdag 22 november 2023, 16 - 18 uur)

sla link op in klembord

Kopieer

De geschiedenis van religieuze diversiteit in Europa is er een van paradoxen. Enerzijds stelt Europa zich vaak voor als extreem divers en als de bakermat van ideeën over religieuze tolerantie en vrijheid. Anderzijds worden Europa en z’n geschiedenis gekenmerkt door telkens weerkerende religieuze spanningen, conflicten en oorlogen. Vanuit een globaal comparatief perspectief beschouwd, is het daarnaast opvallend dat Europa historisch gezien eigenlijk minder religieus divers is dan andere regio's in de wereld.

De lezing biedt een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van religieuze tolerantie in Europa, van de late Oudheid tot op vandaag. Ze gaat in op de betekenis van begrippen als religieuze tolerantie, vrede en vrijheid, en op uiteenlopende strategieën die doorheen de tijd zijn aangewend om religieuze diversiteit te reguleren. Diverse sleutelmomenten in de realisatie van religieuze vrede door de eeuwen heen worden verkend en geanalyseerd, evenals de verschillende vormen die religieuze tolerantie aannam, telkens op een andere wijze volgens tijd, plaats en maatschappelijke context. Tot slot biedt de lezing een inkijk in hoe de geschiedenis van religieuze diversiteit werd en wordt gerepresenteerd: wat wordt herinnerd, vergeten en verbeeld? En waarom? Dat laatste leidt tot een kritische reflectie over een Europees zelfbeeld versus de realiteit.

Na de lezing wordt ingegaan op hoe in de geschiedenisles met die inzichten aan de slag kan worden gegaan. Daartoe wordt ten eerste de Retopea website (https://retopea.eu) voorgesteld waarop zo’n 400 tekstuele, visuele, audio en audiovisuele historische bronfragmenten, afkomstig uit verschillende tijdsperiodes, worden aangeboden, volgens twaalf thema’s. Ze coveren een reeks historisch-religieuze vredesverdragen, en een brede waaier aan religies, regionale contexten en samenlevingen.

Ten tweede wordt een methodiek van docutubes voorgesteld. Docutubes zijn maximaal 3 minuten durende filmpjes, gemaakt door leerlingen. Ze vormen de uitkomst van een leerproces gericht op historisch inzicht, reflectie, beargumenteerde meningsvorming, samenwerkend leren en mediawijsheid.

Hier vind je meer informatie en kun je je inschrijven.

Een MOOC over Europese Geschiedenis, samenleving en cultuur

sla link op in klembord

Kopieer

De collega’s van het European Studies Programma aan KU Leuven ontwikkelden een MOOC (Massive Open Online Course) over Europese Geschiedenis, samenleving en cultuur. Hierin gaan ze in op historische sleutelgebeurtenissen die Europa vormgaven en geven. De MOOC bestaat uit zeven modules. U kan ze hier raadplegen: European History, Society and Culture | edX.

Nascholingen verder in dit academiejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Op 10 januari (Leuven) en 17 januari (Antwerpen) 2024 (16 tot 18 uur) wordt een nascholing over ‘Werken rond identiteit en diversiteit: een burgerschaps- en historisch perspectief’ georganiseerd. Er wordt ingegaan op wat ‘identiteit’ en ‘diversiteit’ eigenlijk inhouden, en er wodt een kant-en-klaar educatief pakket voorgesteld, bedoeld voor leerlingen in de derde graad, in alle finaliteiten. Nadere informatie en inschrijvingsmogelijkheid volgen.

Op 6 maart 2024 (16 tot 18 uur) word je uitgenodigd voor een Leuvense vooravondlezing over ‘Onderzoekend leren in geschiedenisonderwijs’. De lezing gaat in op hoe je dat zinvol en haalbaar kan organiseren, en biedt concrete voorbeelden. Nadere informatie en inschrijvingsmogelijkheid volgen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio