Extern initiatief: Leuvense Onderwijs Onderzoek Symposia 2023-2024

do 22 juni 2023

De Onderzoekseenheid Onderwijskunde van de KU Leuven bestudeert een breed scala aan onderwijsprocessen in diverse onderwijscontexten, op microniveau (zowel de lerende als de onderwijsgevende), evenals op mesoniveau (schoolorganisaties, relaties tussen onderwijsprofessionals) en op macroniveau (onderwijssystemen en beleid). Via de online symposia willen we ons onderzoek breder bekendmaken in het Vlaamse onderwijslandschap.
Het volledige programma is te vinden op onze website. Daar kunnen ook alle vorige symposia herbekeken worden en kunnen de slides gedownload worden enzovoort. U kan er ook uw gegevens achterlaten, zodat we u kunnen herinneren aan aankomende symposia.

Woensdag 20 september 19 uur
(Output)gegevens betekenen pas iets wanneer iemand er betekenis aan geeft. Waarom geïnformeerd beslissingen nemen in het onderwijs niet zomaar vanzelfsprekend is
Evelyn Goffin

Woensdag 24 januari 19 uur
Van een ‘of’ naar een ‘en’-verhaal? Mogelijkheden en beperkingen van hybride onderwijs
Annelies Raes

Woensdag 15 mei 19 uur
Vakdidactische kennis als sleutel tot krachtige leeromgevingen: Een blik op opvattingen en praktijken van leraren in voorbereidende wiskunde en PAV
Eline Vanassche, Joke Torbeyns, Silke De Groote, Nore Wijns, Karel Van Nieuwenhuyse

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio