Extern initiatief: European Association of Geographers

wo 28 juni 2023

EUROGEO – European Association of Geographers start een nieuw Europees project: GEA: Growing into Eco-conscious adults. In het kader van de milieu-uitdagingen waar we voor staan – denk aan de impact van klimaatverandering, maar ook problemen als bodemvervuiling (PAFS …) – moet iedere burger meer bewust worden daarvan. In een dergelijke context speelt volwasseneneducatie een cruciale rol bij het voorbereiden van burgers op het leven van de toekomst en bij het aanmoedigen van burgers om individuele verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de hele gemeenschap waarin ze leven, als antwoord op de mondiale uitdagingen.

Het GEA-project is gericht op het verbeteren van de "milieukennis" van volwassenen, om zo bij te dragen aan weloverwogen besluitvorming en een sterker aanpassingsvermogen van gemeenschappen, waardoor iedereen in staat wordt gesteld een duurzamere levensstijl aan te nemen.

Met dit doel zal  GEA een reeks leermiddelen ontwerpen en implementeren die gericht zijn op zowel lesgevers volwassenenonderwijs als op volwassen lerenden, met speciale aandacht voor diegene met een kansarme sociaaleconomische/onderwijskundige achtergrond.  Zo richten ze zich op het vergroten van het milieubewustzijn onder volwassenen die geen formeel onderwijs hebben genoten, terwijl het belang van sociale en digitale integratie op het gebied van volwassenenonderwijs wordt overgebracht. Lees alles over het project. 

Om een beter beeld bij het volwassenenonderwijs te bekomen werd er een enquête opgesteld gericht naar docenten volwassenenonderwijs. Deze enquête dient tegen ten laatste half juli ingevuld worden. Docenten volwassenenonderwijs helpen dit project enorm vooruit door de enquête in te vullen. Vul de enquête hier in.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio