IDP-informatie

Hier lees je alles over de gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven.

  Bij vragen of problemen helpen de medewerkers van onze helpdesk je met plezier verder:

  IDP-tijdlijn

  sla link op in klembord

  Kopieer

  IDP 2024

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2023 inschrijven voor IDP 2024. Vanaf dan vind je in de databank van de evaluatiebox ook meer informatie over de toetsen en proeven.

  Hoe schrijf je in voor IDP?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Inschrijven voor onze toetsen en proeven kan vanaf vrijdag 1 december 2023 tot en met zondag 10 maart 2024 door de directeur en de ICT-coördinator. De school bepaalt achteraf welke toetsen ze wil afnemen.

  • Om in te schrijven, klik door naar de toetsomgeving en log in met je login (voornaam.naam) en wachtwoord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Je kiest bij de inschrijving voor online afname of voor afname op papier. Je maakt één keuze voor alle deelnemende klassen van een leerjaar en voor alle toetsen die je wil afnemen.
  • Om problemen bij de online afname te vermijden, spreiden we de afnames. Je kunt de online afnamemomenten achteraf altijd raadplegen en aanpassen in de toetsomgeving.
  • Je kunt ook steeds een overzicht met de afnamemomenten en de logins van je school downloaden. Via deze link download je het overzicht van het zesde leerjaar. En met deze link ga je naar het overzicht van het vierde leerjaar.
  • Om je inschrijving aan te passen, log je in op de toetsomgeving.
  • Bij problemen, mail je naar evaluatiebox@katholiekonderwijs.vlaanderen. Vermeld steeds je instellingsnummer.

  Scholen die na 10 maart nog willen inschrijven om deel te nemen aan de afnames van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nemen best contact op met onze helpdesk. Je kan dan echter enkel nog inschrijven voor de afname op papier.

  Concrete planning

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar:

  • De afnameperiode voor het 4de leerjaar start op dinsdag 14 mei en eindigt op maandag 27 mei 2024.
  • We stellen de proeven voor het 4de leerjaar, samen met het bijbehorende materiaal, vanaf dinsdag 7 mei 2024 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
  • De online testafname loopt van dinsdag 23 april tot en met dinsdag 30 april 2024. Deze afname is verplicht voor scholen die inschreven voor online afname en neemt ongeveer één lesuur in beslag.

  Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven voor einde basisonderwijs:

  • Voor het 6de leerjaar start de afnameperiode op dinsdag 28 mei. Hij eindigt op dinsdag 11 juni 2024.
  • De toetsen en proeven voor het 6de leerjaar stellen we, samen met het bijbehorende materiaal, vanaf woensdag 15 mei 2024 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
  • De online testafname vindt plaats van donderdag 2 mei tot en met maandag 13 mei 2024. Deze afname is verplicht voor scholen die inschreven voor online afname en neemt ongeveer één lesuur in beslag.

  Hoe neem je onze toetsen en proeven af?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De meeste toetsen en proeven kunnen zowel op papier als online afgenomen worden. Indien dat niet zo is, kun je dat lezen bij de uitleg over de specifieke toets of proef in de databank met evaluatie-instrumenten. Op diezelfde plaats vind je ook meer uitleg over de concrete afname van de toets of proef zelf.

  Afname op papier

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De afname gebeurt klassikaal en elke leerling maakt de toets individueel. Enkel bij de luisterproeven speel je de luisterfragmenten klassikaal af. De vragen lees je niet voor.
  Je voert de antwoorden van de leerlingen achteraf in het online toetssysteem in. Van sommige toetsen scoor je zelf een aantal opgaven aan de hand van een correctiesleutel en voer je deze resultaten in. De toetsen en het bijkomende materiaal stellen we tijdig ter beschikking om af te drukken.

  Je vindt meer uitleg over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen in deze handleiding.

  Online afname

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De afname verloopt klassikaal waarbij elke leerling de toets individueel aan een computer, laptop of tablet maakt. De antwoorden worden op die manier automatisch ingevoerd. Van sommige toetsen scoor je een aantal opgaven zelf aan de hand van een correctiesleutel en voer je deze resultaten in het online toetssysteem in. Materiaal nodig bij de afnames, stellen we tijdig ter beschikking.

  Om de online afname uit te testen, organiseren we op voorhand een verplichte testafname.

  Zodra de inschrijving voor de online afname in orde is, kunnen de leerlingen van je school al even proberen om een online toets af te leggen. We ontwikkelden daarvoor een korte toets met erg eenvoudige vragen, zodat de leerlingen de aanmeldingsprocedure met hun login en wachtwoord en het beantwoorden van online vragen kunnen inoefenen. Deze afname kan klassikaal, maar mag ook in kleine groep of om de beurt, bijvoorbeeld tijdens een contractwerk. Deze toets staat open tot het begin van de verplichte testafname. Dit om misverstanden en verwarring te vermijden. Je kunt hiervoor de volgende linken gebruiken:

  Rapportering van de resultaten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Analyserapport van de praktische opdrachten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Voor de gevalideerde toetsen met praktische opdrachten stellen we een interactief analyserapport ter beschikking. We leiden je doorheen verschillende stappen en ondersteunen scholen op die manier bij het nadenken over de resultaten. Daarnaast zetten we je aan om samen met je collega's tot concrete actie over te gaan. Je kunt dit online stappenplan op verschillende manieren en met verschillende betrokkenen doorlopen. Sommige stappen zal je met een klein team zetten, voor andere stappen is de betrokkenheid van alle collega's cruciaal.

  In het analyserapport worden de resultaten van je school steeds vergeleken met de Vlaamse resultaten en de resultaten van de referentiegroepen van de eerste grootschalige afname. We genereren steeds een analyserapport per toets.

  Via het nieuwe toetsplatform kun je enkele dagen na de afnameperiode de analyserapporten van jouw school raadplegen. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  School- en klasrapport van de schriftelijke proeven en toetsen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen geven altijd een uitgebreid school- en klasrapport met daarin de vergelijking met Vlaanderen en je referentiegroep. Belangrijk om weten is dat de resultaten van je school steeds vergeleken worden met de Vlaamse resultaten en de resultaten van de referentiegroepen van de eerste grootschalige afname. We genereren steeds een school- en klasrapport per toets en proef.

  Via specifieke linken kun je enkele dagen na de afnameperiode de resultaten van jouw school opvragen. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag kun je de rapporten raadplegen. Jij en je collega's krijgen daarvoor e-mails toegestuurd met daarin telkens een rechtstreekse link naar jullie rapport.

  De link detailrapport geeft je toegang tot een Excel-bestand met meer gedetailleerde informatie op leerlingniveau. Via de link antwoordenrapport kun je een Excel-bestand downloaden met daarin de verdeling van de specifieke antwoorden op klasniveau.

  Je kunt de rapporten opvragen tot eind november. Daarna worden ze gearchiveerd. Dat kan even duren.

  Gestandaardiseerde proeven vierde leerjaar

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Je kunt alle rapporten van het vierde leerjaar opvragen via de toetsomgeving.
  Met deze link kun je de antwoorden van de leerlingen raadplegen.

  Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven einde basisonderwijs

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Je kunt alle rapporten van het zesde leerjaar voor de schriftelijke toetsen en proeven opvragen via de toetsomgeving.
  Met deze link kun je de antwoorden van de leerlingen op de schriftelijke toetsen raadplegen.

  Archief rapporten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Om de resultaten te vergelijken, kun je de rapporten van de voorbije schooljaren raadplegen via het archief.

  Voorbeeldrapporten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Ter illustratie kun je deze geanonimiseerde school- en klasrapporten downloaden.

  Analyse van de resultaten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Praktische opdrachten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De resultaten van de praktische opdrachten kun je rechtstreeks in de analyserapporten analyseren.

  Schriftelijke proeven en toetsen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Na de eerste grootschalige afname van een schriftelijke toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten staan alle vragen en antwoorden met daarbij de gemiddelde resultaten op Vlaams niveau van die eerste afname. Ook de generieke doelen die geëvalueerd werden, zijn in die documenten opgenomen.

   Gestandaardiseerde proeven - IDP 4 

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Mens & maatschappij

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Nederlands

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Wetenschappen & techniek

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Wiskunde

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Gevalideerde toetsen - IDP 6

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Frans

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Mens & maatschappij

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Muzische vorming

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Nederlands

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Wetenschappen & techniek

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Aan de slag met de IDP-resultaten

   sla link op in klembord

   Kopieer

   De gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven geven aan jou en je school de mogelijkheid om je te vergelijken met andere scholen in Vlaanderen en met jullie referentiegroep. Aan de hand van de data in de rapporten kun je als team aan de slag met de resultaten om de interne kwaliteit van je school verder te ontwikkelen.

   Voor de schriftelijke toetsen en proeven kan het uitgewerkte stappenplan jou en jouw schoolteam inspireren. In de nieuwe analyserapporten bij de praktische opdrachten zijn deze stappen reeds verwerkt.
   Je kunt steeds een beroep doen op jouw schoolbegeleider voor ondersteuning bij het uitvoeren van het stappenplan.

   Acties bij de praktische opdrachten

   sla link op in klembord

   Kopieer

   In het najaar worden mogelijke acties en handvatten voor de klaspraktijk geformuleerd. Die vind je terug in de analyserapporten.

   Samenvatting en handvatten bij de schriftelijke proeven en toetsen en inspiratie voor acties bij de praktische opdrachten

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Naar aanleiding van de gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven die afgenomen worden, schrijven we na de eerste grootschalige afname een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten en handvatten voor de klaspraktijk.

   Aangezien we in 2020 omwille van de coronacrisis dezelfde gevalideerde toets ter beschikking stelden als in 2019, vulden we de samenvatting van 2019 aan met de resultaten van 2020.

   Lichamelijke opvoeding

   sla link op in klembord

   Kopieer

   Contact

   Marijke De Meyst
     02 507 08 61
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio