Gevalideerde toetsen einde bao: wiskunde

We stellen voor wiskunde drie gevalideerde toetsen van de voorbije jaren ter beschikking. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … De toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking.
 
Er is de proef van 2019 met focus op afronden, schatten en schattend rekenen en op lengte, omtrek en oppervlakte.  Daarnaast is er de proef van 2021 met de focus op het meten en metend rekenen met tijd en geld en het interpreteren van grafieken. Ook handig hoofdrekenen wordt daarin getoetst. Ten slotte ligt de focus in de toets van 2022 op leerinhouden van getallenkennis, logisch en wiskundig denken en meetkunde
 
Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online toetsen, de toetsboekjes voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kunnen de toetsen afgenomen worden.

Afronden, schatten en schattend rekenen en lengte, omtrek en oppervlakte (toets van 2019/2020)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toets bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: afronden, schatten en schattend rekenen. Hierbij mogen de leerlingen geen zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 2: lengte, omtrek en oppervlakte. Hierbij mogen de leerlingen wél een zakrekenmachine gebruiken.
De leerlingen mogen steeds een kladblad gebruiken.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Handig hoofdrekenen, meten en metend rekenen met tijd en geld en interpreteren van grafieken (toets van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toets bestaat uit vier delen:

 • Deel 1: handig rekenen. Hierbij mogen de leerlingen geen zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 2: meten en metend rekenen met geld. Hierbij mogen de leerlingen wél een zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 3: meten en metend rekenen met tijd. Hierbij mogen de leerlingen wél een zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 4: interpreteren van grafieken. Hierbij mogen de leerlingen wél een zakrekenmachine gebruiken.

De leerlingen mogen steeds een kladblad gebruiken.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Om de tussenstappen te kunnen noteren bij de bewerkingen, maakten we een aangepast kladblad voor de leerlingen. Print het voor elke leerling af. De tussenstappen worden niet beoordeeld. Ook voor de volgende oefeningen kunnen de leerlingen hetzelfde kladblad gebruiken.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Bij de bewerkingen mogen de leerlingen de tussenstappen in hun toetsboekje schrijven. Deze worden niet beoordeeld.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen & patronen, verbanden en ruimtelijke relaties (toets van 2022)

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online toets raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de toets:

Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Via de linken naar het school- en klasrapport kun je de resultaten van jouw school aanvragen en downloaden.

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste grootschalige afname van een toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten vind je de opgaven terug met de juiste antwoorden, de generieke doelen die getoetst werden en per vraag het Vlaamse gemiddelde van die eerste afname.

Samenvatting en handvatten

sla link op in klembord

Kopieer

In de samenvattingen en handvatten schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten van de eerste grootschalige afname van de proeven en handvatten voor de klaspraktijk.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio