Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: wiskunde

We stellen twee proeven ter beschikking. Enerzijds is er de toets van 2022 waarbij de focus ligt op leerinhouden van getallenkennis en meetkunde. Anderzijds is er de proef van 2021 waarbij de focus ligt op meten en metend rekenen en het interpreteren van grafieken. Ook handig hoofdrekenen wordt met de proef getoetst. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen …
 
Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er een centrale toets wiskunde voor het vierde leerjaar. Wij stellen onze toetsen voor wiskunde dan ook enkel ter beschikking voor die scholen die hun evolutie op specifieke leerinhouden verder willen blijven opvolgen.

Getallenkennis en meetkunde (proef van 2022)

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toets bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: getallenkennis. De leerlingen mogen een kladblad en een zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 2: meetkunde. De leerlingen mogen een kladblad en een zakrekenmachine gebruiken.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de toets:

 •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Handig hoofdrekenen, meten en metend rekenen en interpreteren van grafieken (proef van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Deze toets bestaat uit drie delen:

 • Deel 1: bewerkingen. De leerlingen mogen tussenuitkomsten noteren op hun (klad)blad. Ze mogen niet cijferen en geen zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 2: meten en metend rekenen. De leerlingen mogen een kladblad en een zakrekenmachine gebruiken.
 • Deel 3: grafieken. De leerlingen mogen eveneens een kladblad en een zakrekenmachine gebruiken.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de toets:

 •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Om de tussenstappen te kunnen noteren bij de bewerkingen, maakten we een aangepast kladblad voor de leerlingen. Print het voor elke leerling af. De tussenstappen worden niet beoordeeld. Ook voor de volgende oefeningen kunnen de leerlingen hetzelfde kladblad gebruiken.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling. Bij het eerste deel mogen de leerlingen de tussenstappen in hun toetsboekje schrijven. Deze worden niet beoordeeld.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Via de linken naar het school- en klasrapport kun je de resultaten van jouw school aanvragen en downloaden.

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste grootschalige afname van een toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten vind je de opgaven terug met de juiste antwoorden, de generieke doelen die getoetst werden en per vraag het Vlaamse gemiddelde van die eerste afname.

Samenvatting en handvatten

sla link op in klembord

Kopieer

In de samenvattingen en handvatten schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten van de eerste grootschalige afname van de proeven en handvatten voor de klaspraktijk.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio