Gestandaardiseerde proeven na 4 jaar lager onderwijs: mens & maatschappij

We stellen twee proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef van 2022 met de focus op de domeinen mens en maatschappij. Anderzijds is er de proef van 2021 met de focus op het domein tijd en het domein ruimte. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen …
 
Vanaf dinsdag 7 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en het bijbehorende materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 14 mei tot en met 27 mei 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Domeinen mens en maatschappij (proef van 2022)

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

  • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
  • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Domeinen tijd en ruimte (proef van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel voor de online afname als de afname op papier hebben de leerlingen een materiaalboekje nodig. Druk het voor elke leerling in kleur af. Dit mag recto verso.

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

  • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
  • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Via de linken naar het school- en klasrapport kun je de resultaten van jouw school aanvragen en downloaden.

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste grootschalige afname van een toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten vind je de opgaven terug met de juiste antwoorden, de generieke doelen die getoetst werden en per vraag het Vlaamse gemiddelde van die eerste afname.

Samenvatting en handvatten

sla link op in klembord

Kopieer

In de samenvattingen en handvatten schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten van de eerste grootschalige afname van de proeven en handvatten voor de klaspraktijk.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio