Gestandaardiseerde proeven einde bao: Nederlands

Naast de gevalideerde toets stellen we vrijblijvend drie schriftelijke proeven ter beschikking. Enerzijds is er de proef met focus op begrijpend lezen. Die proef stelden we in 2019 ter beschikking als gevalideerde toets. Anderzijds is er de proef van 2021 met de focus op de luistervaardigheid en de proef van 2022 met de focus op spelling en taalbeschouwing.
 
Vanaf woensdag 15 mei 2024 stellen we de online proeven, de toetsboekjes voor de afname op papier en bijbehorend materiaal beschikbaar voor de leraren. Vanaf 28 mei tot en met 11 juni 2024 kunnen de proeven afgenomen worden.

Begrijpend lezen (toets van 2019/2020)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de leestoets hoort een bronnenfolder met leesteksten. Zowel voor de online afname als voor de afname op papier heeft elke leerling een afgedrukt exemplaar in kleur nodig (mag recto verso). Voor leerlingen die gebruik maken van voorleessoftware kan een aangepaste pdf gedownload worden. Je vindt de bronnenfolders op de toetsomgeving.

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

 •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Luistervaardigheid (toets van 2021)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Voor deze toets hebben de leerlingen een hoofdtelefoon of oortjes nodig.

Via deze link kun je de online proef raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de proef:

 •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en in kleur printen voor elke leerling.

Voor deze toets moet een bestand met video- en luisterfragmenten gedownload worden. Klik hiervoor op de drie puntjes bij het bestand. Elk fragment mag slechts één keer beluisterd worden. Het is de bedoeling om per fragment na de luisterbeurt even te pauzeren zodat de leerlingen de bijbehorende vragen kunnen beantwoorden.

Met een aantal vragen meten we het globaal luisteren. De leerlingen luisteren eerst naar het fragment en draaien daarna pas hun blad om om de vragen te lezen en te beantwoorden. Andere vragen meten gericht luisteren. De leerlingen lezen eerst de opgave en de antwoordmogelijkheden, beluisteren vervolgens het fragment en beantwoorden daarna de vraag. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen terugdraaien naar eerdere vragen!

Het bestand bestaat uit 9 fragmenten:
3D-printer:

 • fragment 1: globaal luisteren en vervolgens beantwoorden van de vragen 1 tot en met 4
 • fragmenten 2, 3, 4 en 5: gericht luisteren bij de vragen 5 tot en met 8
Lam Gods:
 • fragment 6: globaal luisteren en vervolgens beantwoorden van de vragen 9 tot en met 14
 • fragment 7: gericht luisteren bij vraag 15
De tuinen van Dorr:
 • fragment 8: globaal luisteren en vervolgens beantwoorden van de vragen 16 tot en met 19
 • fragment 9: gericht luisteren bij vraag 20

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Dictee en taalbeschouwing (toets van 2022)

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen

sla link op in klembord

Kopieer

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het dictee

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel de leerlingen die de toets op papier maken als de leerlingen die de toets online maken, maken het dictee op papier. De leraar leest het dictee zelf klassikaal voor. We maakten een document met de volledige tekst en met uitleg over hoe het dictee afgenomen dient te worden. De leraar verbetert achteraf zelf de dictees en voert per leerling het aantal correct geschreven woorden in. Hoofdletters tellen ook mee. In het dictee staan twee zinnen die in hun geheel gescoord worden.

Voor de leerlingen die de toets online maken, is er een invulblad voorzien. De leerlingen die de toets op papier maken, maken het dictee in hun toetsboekje.

Voor het onderdeel taalbeschouwing

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het onderdeel taalbeschouwing, hebben de leerlingen een in kleur afgedrukt exemplaar van de bronnenfolder nodig. Er zijn ook pdf-documenten om te gebruiken met voorleessoftware.

Afname

sla link op in klembord

Kopieer

Online afname

sla link op in klembord

Kopieer

Via deze link kun je de online toets raadplegen en kunnen de leerlingen tijdens de afnameperiode inloggen op de toets:

 •  
Om in te loggen gebruik je best een incognito- of InPrivate-venster.

Afname op papier

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de afname op papier moet je het toetsboekje downloaden en printen voor elke leerling.

Antwoorden ingeven en raadplegen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de antwoorden van de leerlingen op twee manier ingeven en raadplegen:

 • per login: hier vind je de antwoorden van alle vragen per leerling
 • per vraag: hier vind je de antwoorden van alle leerlingen op één vraag

Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

Correctiesleutel

sla link op in klembord

Kopieer

In de correctiesleutel kun je de correcte antwoorden raadplegen.

Resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Via de linken naar het school- en klasrapport kun je de resultaten van jouw school aanvragen en downloaden.

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Na de eerste grootschalige afname van een toets, stellen we een analysedocument op. In die analysedocumenten vind je de opgaven terug met de juiste antwoorden, de generieke doelen die getoetst werden en per vraag het Vlaamse gemiddelde van die eerste afname.

Samenvatting en handvatten

sla link op in klembord

Kopieer

In de samenvattingen en handvatten schrijven we een samenvatting van de Vlaanderenbrede resultaten van de eerste grootschalige afname van de proeven en handvatten voor de klaspraktijk.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio